Alu Alcorest

New

Với chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh, tấm ốp hợp kim nhôm nhựa rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như nhà ở, văn phòng công ty từ 3 – 5 tầng, làm biển quảng cáo… Ưu điểm nổi bật là thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5 – 10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

More details

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu nhôm, nhựa chống cháy
Quy cách Độ dày nhôm: 0,06m, 0,1mm, 0,12mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,21mm,… Độ dày tấm: 2mm, 3mm, 4mm,… Kích thước tấm: 1200x2400mm

More info

Trong những năm gần đây, trước nhu cầu ngày càng gia tăng về diện tích văn phòng làm việc, dịch vụ và nhu cầu nhà cho nhân dân, việc xây dựng chung cư cao tầng, văn phòng, khách sạn, khu đô thị mới phát triển mạnh mẽ. Nhiều loại vật liệu, công nghệ mới đã và đang được lựa chọn, ứng dụng trong việc thi công, xây dựng nhà cao tầng. Trong số đó, một loại vật liệu mới đang gây ấn tượng mạnh, trở thành trảo lưu trong kiến trúc hiện đại là tấm ốp hợp kim nhôm nhựa để trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng.

TẤM HỢP KIM NHÔM ALU ALCOREST

Tên gọi: tấm ốp nhôm alu alcorest

Mã sản phẩm: EV

Độ dày nhôm: 0,06m, 0,1mm, 0,12mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,21mm,…

Độ dày tấm: 2mm, 3mm, 4mm,…

Lớp nhựa: nhựa chống cháy

Kích thước tấm: 1200x2400mm

Xuất xứ: Đài loan

 ƯU ĐIỂM TẤM ỐP NHÔM ALU ALCOREST

-       Cách âm, cách nhiệt…

-       Thích ứng tốt với mọi điều kiện thời tiết

-       Siêu nhẹ, siêu bền, đa dạng màu sắc và chủng loại

-       Hiệu quả thẩm mỹ cao, dễ bảo trì, tẩy rửa

-       Dễ thi công, dễ uốn tạo dáng thẩm mỹ trong kiến trúc và tạo hình công nghiệp

ỨNG DỤNG CỦA TẤM NHÔM ALU ALCOREST

Khi sử dụng vật liệu này mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao cho các công trình công cộng như cao ốc, showroom, văn phòng…

-       Làm bảng hiệu quảng cáo, biển công ty, pano, poster, backdrop ngành quảng cáo

-       Trang trí nội ngoại thất trong các công trình xây dựng

-       Ốp mặt tiền nhà – vách ngăn nội thất

-       Trang hoàng thân xe, thân tàu, vỏ máy, thang máy cao ốc,…

-       Ốp nội thất cho ôtô, tàu thuyền

-       Làm trần nhà, mái vòm, cầu thang máy, đường ống…

Reviews

Write a review

Alu Alcorest

Alu Alcorest

Với chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh, tấm ốp hợp kim nhôm nhựa rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như nhà ở, văn phòng công ty từ 3 – 5 tầng, làm biển quảng cáo… Ưu điểm nổi bật là thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5 – 10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Write a review

30 other products in the same category:

Alu Alcorest <p>Trong những năm gần đ&acirc;y, trước nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng về diện t&iacute;ch văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc, dịch vụ v&agrave; nhu cầu nh&agrave; cho nh&acirc;n d&acirc;n, việc x&acirc;y dựng chung cư cao tầng, văn ph&ograve;ng, kh&aacute;ch sạn, khu đ&ocirc; thị mới ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Nhiều loại vật liệu, c&ocirc;ng nghệ mới đ&atilde; v&agrave; đang được lựa chọn, ứng dụng trong việc thi c&ocirc;ng, x&acirc;y dựng nh&agrave; cao tầng. Trong số đ&oacute;, một loại vật liệu mới đang g&acirc;y ấn tượng mạnh, trở th&agrave;nh trảo lưu trong kiến tr&uacute;c hiện đại l&agrave; tấm ốp hợp kim nh&ocirc;m nhựa để trang tr&iacute; nội ngoại thất c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng.</p> <p> </p> <p><strong><em>TẤM HỢP KIM NH&Ocirc;M ALU ALCOREST</em></strong></p> <p>T&ecirc;n gọi: tấm ốp nh&ocirc;m alu alcorest</p> <p>M&atilde; sản phẩm: EV</p> <p>Độ d&agrave;y nh&ocirc;m: 0,06m, 0,1mm, 0,12mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,21mm,&hellip;</p> <p>Độ d&agrave;y tấm: 2mm, 3mm, 4mm,&hellip;</p> <p>Lớp nhựa: nhựa chống ch&aacute;y</p> <p>K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</p> <p>Xuất xứ: Đ&agrave;i loan</p> <p> </p> <p>&nbsp;<strong><em>ƯU ĐIỂM TẤM ỐP NH&Ocirc;M ALU ALCOREST</em></strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch &acirc;m, c&aacute;ch nhiệt&hellip;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&iacute;ch ứng tốt với mọi điều kiện thời tiết</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si&ecirc;u nhẹ, si&ecirc;u bền, đa dạng m&agrave;u sắc v&agrave; chủng loại</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiệu quả thẩm mỹ cao, dễ bảo tr&igrave;, tẩy rửa</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dễ thi c&ocirc;ng, dễ uốn tạo d&aacute;ng thẩm mỹ trong kiến tr&uacute;c v&agrave; tạo h&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp</p> <p> </p> <p><strong><em>ỨNG DỤNG CỦA TẤM NH&Ocirc;M ALU ALCOREST</em></strong></p> <p>Khi sử dụng vật liệu n&agrave;y mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng như cao ốc, showroom, văn ph&ograve;ng&hellip;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m bảng hiệu quảng c&aacute;o, biển c&ocirc;ng ty, pano, poster, backdrop ng&agrave;nh quảng c&aacute;o</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang tr&iacute; nội ngoại thất trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ốp mặt tiền nh&agrave; &ndash; v&aacute;ch ngăn nội thất</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang ho&agrave;ng th&acirc;n xe, th&acirc;n t&agrave;u, vỏ m&aacute;y, thang m&aacute;y cao ốc,&hellip;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ốp nội thất cho &ocirc;t&ocirc;, t&agrave;u thuyền</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m trần nh&agrave;, m&aacute;i v&ograve;m, cầu thang m&aacute;y, đường ống&hellip;</p>
0 VNĐ