In PP

New

PP là một loại vật liệu thường được nhắc đến trong ngành quảng cáo , về mặt cơ bản nó gần giống như giấy in ảnh khác chăng là bề mặt in không bóng bẩy như giấy in ảnh và nó chia làm 2 loại là có keo và không keo ở mặt sau, và được phủ một lớp màng mờ hoặc bóng nhằm bảo vệ pp. Với một tấm pp được treo trong nhà sẽ làm cho ngôi nhà của bạn thêm sang trọng, ấn tượng hơn trong mắt khách hàng.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

In PP chất lượng cao Hiện nay, việc sử dụng sản phẩm in PP rất phổ biến do giá thành rẻ và dể sử dụng: dán, đóng khung, treo lên tường hoặc standee… In PP thường được sử dụng rộng rãi trong việc quảng cáo trong nhà, ngoài trời, trưng bày sản phẩm…Nêu In PPngoài trời thì cán qua lớp phim để chống nước. In Backlite film làmột tấm film trong suốt, sau khi in xong, được dán lên một bề mặt trongsuốt (backlite film có keo) hoặc kẹp giữa 2 tấm Mica hoặc gương.Chúngta thường nhìn thấy backlite  ở nhưng nơi như: Các rạp chiếu phim, nhàhàng, quán cà phê PP trong nhà sử dụng mực nước (Dye) cho ra đời những hình ảnh sắc sảo,...

Ngoài ra, in PP cũng được sử dụng để trang trí trong nhà (các hình ảnh đẹp, yêu thích…), tặng người thân, bạn bè… với nhiều mẫu mã, kích thước tùy theo không gian gia đình.

PP có 4 khổ in là 91cm, 107cm, 127cm và 152cm, chiều dài tấm in có thể lên đến vài chục mét.

Đến với Vietartstore.com, Quý khách sẽ được tư vấn dịch vụ in ấn - thiết kế chuyên nghiệp và tận tình nhát, dịch vụ cung ứng nhanh nhất và chính sách   giá nhiều ưu đãi

Reviews

Write a review

In PP

In PP

PP là một loại vật liệu thường được nhắc đến trong ngành quảng cáo , về mặt cơ bản nó gần giống như giấy in ảnh khác chăng là bề mặt in không bóng bẩy như giấy in ảnh và nó chia làm 2 loại là có keo và không keo ở mặt sau, và được phủ một lớp màng mờ hoặc bóng nhằm bảo vệ pp. Với một tấm pp được treo trong nhà sẽ làm cho ngôi nhà của bạn thêm sang trọng, ấn tượng hơn trong mắt khách hàng.

Write a review

30 other products in the same category:

In PP <p>In PP chất lượng cao Hiện nay, việc sử dụng sản phẩm in PP rất phổ biến do gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; dể sử dụng: d&aacute;n, đ&oacute;ng khung, treo l&ecirc;n tường hoặc standee&hellip; In PP thường được sử dụng rộng r&atilde;i trong việc quảng c&aacute;o trong nh&agrave;, ngo&agrave;i trời, trưng b&agrave;y sản phẩm&hellip;N&ecirc;u In PPngo&agrave;i trời th&igrave; c&aacute;n qua lớp phim để chống nước. In Backlite film l&agrave;một tấm film trong suốt, sau khi in xong, được d&aacute;n l&ecirc;n một bề mặt trongsuốt (backlite film c&oacute; keo) hoặc kẹp giữa 2 tấm Mica hoặc gương.Ch&uacute;ngta thường nh&igrave;n thấy backlite&nbsp; ở nhưng nơi như: C&aacute;c rạp chiếu phim, nh&agrave;h&agrave;ng, qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; PP trong nh&agrave; sử dụng mực nước (Dye)&nbsp;cho ra đời những h&igrave;nh ảnh sắc sảo,...</p> <p>Ngo&agrave;i ra, in PP cũng được sử dụng để trang tr&iacute; trong nh&agrave; (c&aacute;c h&igrave;nh ảnh đẹp, y&ecirc;u th&iacute;ch&hellip;), tặng người th&acirc;n, bạn b&egrave;&hellip; với nhiều mẫu m&atilde;, k&iacute;ch thước t&ugrave;y theo kh&ocirc;ng gian gia đ&igrave;nh.</p> <p>PP c&oacute; 4 khổ in l&agrave; 91cm, 107cm, 127cm v&agrave; 152cm, chiều d&agrave;i tấm in c&oacute; thể l&ecirc;n đến v&agrave;i chục m&eacute;t.</p> <p>Đến với <em><strong>Vietartstore.com</strong></em>, Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được tư vấn dịch vụ in ấn - thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; tận t&igrave;nh nh&aacute;t, dịch vụ cung ứng nhanh nhất v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch &nbsp;&nbsp;gi&aacute; nhiều ưu đ&atilde;i</p>
0 VNĐ