In hiflex View larger

In hiflex

New

Bạt hiflex là một chất liệu chịu nắng mưa tốt và được sử dụng rộng rãi, phổ biến  trong các chương trình treo băng rôn quảng cáo trên các tuyến đường trọng điểm đông người hay trong các công trình thi công - bảng hiệu công ty quảng cáo sản phẩm...

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu bạt hiflex
Quy cách Chiều rông 3.2m và dài lên đến mấy chục mét.
Màu sắc tùy nhu cầu sử dụng
Bao bì bao bì chuyên dụng.

More info

Ứng dụng in hiflex: In hilfex được sử dụng rất nhiều trong trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta như: In backdrop cho hội nghị, sự kiện, in phông nền sân khấu, đám cưới, in banner, in băng rôn treo quảng cáo, in băng rôn làm bảng hiệu công ty, bảng hiệu quảng cáo, sử dụng cho các công trình xây dựng...

Bạt Hiflex có hai loại: 

  • Hiflex xuyên sáng thì thường được dùng để in hộp đèn.
  • Hiflex không xuyên sáng được dùng để in pano, bảng hiệu, banner, backdrop, băng rôn quảng cáo.

Việc thiết kế file in các bạn có thể sử các phần mềm để thiết kế như: ILLUSTRATOR, COREL, PHOTOSHOP...

Kích thước in bạt: chiều rộng 3,2 m chiều dài lên đến 80 m

Đối với những file lơn hơn 3.2m chúng ta sử dụng việc cắt file trong khi thiết kế chia nhỏ ra nhiều file in sau khi in xong dùng phương pháp nối bằng dung dịch keo chuyên dụng để dán và nối lại thành một tấm lớn.

Giới thiệu dịch vụ in ấn Vietartstore.com

Dịch vụ in hiflex chuyên nghiệp - tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao trong công việc nên ngày càng chiếm lĩnh thị trường quảng cáo...

In hiflex với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Giao hàng nhanh chóng đúng giờ. In hiflex nhanh rẻ đẹp đáp ứng mọi nhu cầu về in ấn giá rẻ, hỗ trợ tư vấn miễn phí nhiệt tình chuyên nghiệp.

Ngoài ra  chúng tôi còn nhiều dịch vụ khác như:  In PP giá rẻ, In PP quảng cáo, In PP ngoài trời, in băng rôn, indecal, in backdrop, in banner...

Đặc biệt chúng tôi có rất nhiều chương trình ưu đãi cho những khách hàng   In hiflex thường xuyên và  In hiflex giá cực rẻ với số lượng lớn.

Reviews

Write a review

In hiflex

In hiflex

Bạt hiflex là một chất liệu chịu nắng mưa tốt và được sử dụng rộng rãi, phổ biến  trong các chương trình treo băng rôn quảng cáo trên các tuyến đường trọng điểm đông người hay trong các công trình thi công - bảng hiệu công ty quảng cáo sản phẩm...

Write a review

30 other products in the same category:

In hiflex <p><strong>Ứng dụng in hiflex:</strong>&nbsp;<strong>In h</strong><strong>ilfex</strong>&nbsp;được sử dụng rất nhiều trong trong cuộc sống hằng ng&agrave;y của ch&uacute;ng ta như:&nbsp;In backdrop cho hội nghị, sự kiện, in ph&ocirc;ng nền&nbsp;s&acirc;n khấu, đ&aacute;m cưới, in banner, in băng r&ocirc;n treo quảng c&aacute;o, in băng r&ocirc;n l&agrave;m bảng hiệu c&ocirc;ng ty, bảng hiệu quảng c&aacute;o, sử dụng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng...</p> <p>Bạt Hiflex c&oacute; hai loại:&nbsp;</p> <ul> <li>Hiflex xuy&ecirc;n s&aacute;ng th&igrave; thường được d&ugrave;ng để in hộp đ&egrave;n.</li> <li>Hiflex kh&ocirc;ng xuy&ecirc;n s&aacute;ng được d&ugrave;ng để in pano, bảng hiệu, banner, backdrop, băng r&ocirc;n quảng c&aacute;o.</li> </ul> <p>Việc thiết kế file in c&aacute;c bạn c&oacute; thể sử c&aacute;c phần mềm để thiết kế như: ILLUSTRATOR, COREL, PHOTOSHOP...</p> <p>K&iacute;ch thước in bạt: chiều rộng 3,2 m chiều d&agrave;i l&ecirc;n đến 80 m</p> <p>Đối với những file lơn hơn 3.2m ch&uacute;ng ta sử dụng việc cắt file trong khi thiết kế chia nhỏ ra nhiều file in sau khi in xong d&ugrave;ng phương ph&aacute;p nối bằng dung dịch keo chuy&ecirc;n dụng để d&aacute;n v&agrave; nối lại th&agrave;nh một tấm lớn.</p> <p>Giới thiệu dịch vụ in ấn <em><strong>Vietartstore.com</strong></em></p> <p>Dịch vụ&nbsp;<strong>in hiflex</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n nghiệp - tiết kiệm chi ph&iacute; mang lại hiệu quả cao trong c&ocirc;ng việc n&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng chiếm lĩnh thị trường quảng c&aacute;o...</p> <p><strong>In hiflex</strong>&nbsp;với gi&aacute; cả cạnh tranh nhất tr&ecirc;n thị trường.&nbsp;Giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng đ&uacute;ng giờ.&nbsp;<strong>In hiflex</strong>&nbsp;nhanh rẻ đẹp đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu về in ấn gi&aacute; rẻ, hỗ trợ tư vấn miễn ph&iacute; nhiệt t&igrave;nh chuy&ecirc;n nghiệp.</p> <p>Ngo&agrave;i ra &nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhiều dịch vụ kh&aacute;c như: &nbsp;<strong>In PP gi&aacute; rẻ, In PP quảng c&aacute;o, In PP ngo&agrave;i trời, in băng r&ocirc;n, indecal, in backdrop, in banner...</strong></p> <p>Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng &nbsp;&nbsp;<strong>In hiflex</strong>&nbsp;thường xuy&ecirc;n v&agrave; &nbsp;<strong>In hiflex</strong>&nbsp;gi&aacute; cực rẻ với số lượng lớn.</p>
0 VNĐ