In vải silk

New

In vải Silk được lựa chọn khi Khách hàng cần thể hiện khung hình ảnh đẹp, mịn màng, độ rũ tốt. Chất lượng in trên vải silk hơn hẳn Hiflex, nhưng độ bền màu lại kém hơn. Tuy vậy in Silk vẫn được ưu chuộng khi in quảng cáo: cờ phướn, cờ treo, logo công ty, khung hình nghệ thuật bởi nét đẹp và sự mềm mượt của vải. Khi in vải silk Khách hàng sẽ tạo được sự khác biệt cho gian hàng, showroom..

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Vải silk thường được dùng để in liễn, phướn, câu đối, cờ lưu niệm hoặc tranh ảnh để treo trong nhà. Khả năng bám mực của vải silk không bền nhưng chất lượng in lại hơn hẳn bạt hiflex nên quý khách nên chọn lựa kỹ trước khi quyết định in trên chất liệu này.

Vải silk được làm bằng chất liệu tơ nhân tạo (một dạng khác của Polyester), có một mặt bóng láng và trơn , độ trắng 96%, chuyên dụng trong lĩnh vực dịch vụ ảnh nghệ thuật, kháng nước, thích hợp với cả 03 loại mực Dye, Pigment và Ecosolvent của máy in phun.

Trong ngành in, vải silk thường ít được sử dụng do giá thành cao hơn, in khó hơn và không tiện dụng bằng bạt hiflex. Vải silk bám mực không tốt nhưng chất lượng in lại tốt nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Reviews

Write a review

In vải silk

In vải silk

In vải Silk được lựa chọn khi Khách hàng cần thể hiện khung hình ảnh đẹp, mịn màng, độ rũ tốt. Chất lượng in trên vải silk hơn hẳn Hiflex, nhưng độ bền màu lại kém hơn. Tuy vậy in Silk vẫn được ưu chuộng khi in quảng cáo: cờ phướn, cờ treo, logo công ty, khung hình nghệ thuật bởi nét đẹp và sự mềm mượt của vải. Khi in vải silk Khách hàng sẽ tạo được sự khác biệt cho gian hàng, showroom..

Write a review

30 other products in the same category:

In vải silk <p>Vải silk thường được d&ugrave;ng để in liễn, phướn, c&acirc;u đối, cờ lưu niệm hoặc tranh ảnh để treo trong nh&agrave;. Khả năng b&aacute;m mực của vải silk kh&ocirc;ng bền nhưng chất lượng in lại hơn hẳn bạt hiflex n&ecirc;n qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n chọn lựa kỹ trước khi quyết định in tr&ecirc;n chất liệu n&agrave;y.</p> <p><strong>Vải silk</strong>&nbsp;được l&agrave;m bằng chất liệu tơ nh&acirc;n tạo (một dạng kh&aacute;c của Polyester), c&oacute; một&nbsp;mặt b&oacute;ng l&aacute;ng v&agrave; trơn , độ trắng 96%, chuy&ecirc;n dụng trong lĩnh vực dịch vụ ảnh&nbsp;nghệ thuật,&nbsp;kh&aacute;ng nước, th&iacute;ch hợp với cả 03 loại mực Dye, Pigment v&agrave; Ecosolvent&nbsp;của m&aacute;y in phun.</p> <p>Trong ng&agrave;nh in, vải silk thường &iacute;t được sử dụng do gi&aacute; th&agrave;nh cao hơn, in kh&oacute; hơn&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng tiện dụng bằng bạt hiflex.&nbsp;Vải silk b&aacute;m mực kh&ocirc;ng tốt nhưng chất lượng in lại tốt n&ecirc;n được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chuộng.</p>
0 VNĐ