In Name Card ( Danh Thiếp ) View larger

In Name Card ( Danh Thiếp )

New

Công ty chúng tôi nhận thiết kế-  in card visit cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, có nhu cầu và in name card với số lượng ít trên công nghệ in ấn card offset hoặc làm card visit số lượng nhiều cho các nhà hàng, cửa hàng, khách sạn, quán bar có nhu cầu in quảng cáo khai trương ở Hồ Chí Minh hay các tỉnh.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu giấy Couche, nhựa, giấy mỹ thuật cao cấp...
Quy cách size chuẩn 55x90mm ( theo nhu cầu )
Màu sắc Theo nhu cầu
Bao bì hộp nhựa chuyên dụng

More info

QUY TRÌNH IN CARD VISIT

Vietartstore.com nhận thiết kế card visit mới theo ý tưởng hoặc thiết kế lại theo những mẫu card visit mà khách hàng đã có. Để đảm bảo chất lượng    in ấn thành phẩm đẹp, sắc nét như mong muốn khi in card visit nhiều màu. Chúng tôi thực hiện thiết kế và chỉ nhận file   in card visit dưới dạng vector thiết kế bằng phần mềm corel (CDR), Illustrator (AI) hay chương trình Photoshop (PDS).
Card visit được chế bản và in trên công nghệ CTP – Offset với thời gian thực hiện 3-5 ngày. Thời gian và tiến độ có thể thay đổi trong trường hợp Quý khách hàng có yêu cầu làm card visit đặc biệt hơn như:
– In card visit có cán màng bóng ( hoặc mờ ), Phủ UV toàn phần ( hoặc cục bộ ) trên bề mặt card visit.
- In card visit có kích thước không theo size chuẩn 55x90mm. Hay bế khuôn hình card ấn tượng.
– In card visit có chữ nổi, ép nhũ màu kim loại trên bề mặt. Hoặc card visit được in trên giấy mỹ thuật cao cấp hay   in thẻ nhựa.
Card visit được in ấn trên chất liệu giấy Couches với độ dày 300g.  Số lượng card visit 100+ chiếc trong mỗi hộp đựng card. Đảm bảo chất lượng và độ bền trên từng thành phẩm.
Công ty in chúng tôi nhận thiết kế và làm card visit cho Khách hàng ở Hồ Chí Minh và các tỉnh xa. Phương thức đặt hàng online, thanh toán chuyển khoản. Card visit sẽ được chuyển đến nơi yêu cầu qua đường bưu điện, xe khách vận tải.

Đến với Vietartstore.com, Quý Khách sẽ được tư vấn thiết kế c namecard mới lạ cùng kỹ thật in hiện đại cho hình ảnh đẹp, sắc nét. Ngoài ra quý khách còn được cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất, chính sách giá ưu đãi nhất, dịch vụ cung ứng nhanh nhất.

Reviews

Write a review

In Name Card ( Danh Thiếp )

In Name Card ( Danh Thiếp )

Công ty chúng tôi nhận thiết kế-  in card visit cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, có nhu cầu và in name card với số lượng ít trên công nghệ in ấn card offset hoặc làm card visit số lượng nhiều cho các nhà hàng, cửa hàng, khách sạn, quán bar có nhu cầu in quảng cáo khai trương ở Hồ Chí Minh hay các tỉnh.

Write a review

30 other products in the same category:

In Name Card ( Danh Thiếp ) <h2><em>QUY TR&Igrave;NH IN CARD VISIT</em></h2> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Vietartstore.com</strong></em></span>&nbsp;nhận&nbsp;thiết kế card visit&nbsp;mới theo &yacute; tưởng hoặc thiết kế lại theo những&nbsp;mẫu card visit&nbsp;m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; c&oacute;. Để đảm bảo chất lượng &nbsp; &nbsp;in ấn&nbsp;th&agrave;nh phẩm đẹp, sắc n&eacute;t như mong muốn khi in card visit nhiều m&agrave;u. Ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện thiết kế v&agrave; chỉ nhận file &nbsp;&nbsp;<em><strong>in card visit</strong></em>&nbsp;dưới dạng vector thiết kế bằng phần mềm corel (CDR), Illustrator (AI) hay chương tr&igrave;nh Photoshop (PDS).<br />Card visit&nbsp;được chế bản v&agrave; in tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ CTP &ndash; Offset với thời gian thực hiện 3-5 ng&agrave;y. Thời gian v&agrave; tiến độ c&oacute; thể thay đổi trong trường hợp Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu l&agrave;m card visit đặc biệt hơn như:<br />&ndash;&nbsp;<em><strong>In card visit</strong></em>&nbsp;c&oacute; c&aacute;n m&agrave;ng b&oacute;ng ( hoặc mờ ), Phủ UV to&agrave;n phần ( hoặc cục bộ ) tr&ecirc;n bề mặt card visit.<br />-<em><strong>&nbsp;In card visit</strong></em>&nbsp;c&oacute; k&iacute;ch thước kh&ocirc;ng theo size chuẩn 55x90mm. Hay bế khu&ocirc;n h&igrave;nh card ấn tượng.<br />&ndash;&nbsp;<em><strong>In card visit</strong></em>&nbsp;c&oacute; chữ nổi, &eacute;p nhũ m&agrave;u kim loại tr&ecirc;n bề mặt. Hoặc card visit được in tr&ecirc;n giấy mỹ thuật cao cấp hay<a href="http://www.vectordep.com/2012/02/in-card-visit.html">&nbsp; </a>&nbsp;in thẻ nhựa.<br />Card visit được&nbsp;in ấn&nbsp;tr&ecirc;n chất liệu giấy Couches với độ d&agrave;y 300g.&nbsp; Số lượng card visit 100+ chiếc trong mỗi hộp đựng card. Đảm bảo chất lượng v&agrave; độ bền tr&ecirc;n từng th&agrave;nh phẩm.<br />C&ocirc;ng ty in ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thiết kế v&agrave;&nbsp;l&agrave;m card visit&nbsp;cho Kh&aacute;ch h&agrave;ng ở Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh xa. Phương thức đặt h&agrave;ng online, thanh to&aacute;n chuyển khoản. Card visit sẽ được chuyển đến nơi y&ecirc;u cầu qua đường bưu điện, xe kh&aacute;ch vận tải.</p> <p>Đến với Vietartstore.com, Qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được tư vấn thiết kế c namecard&nbsp;mới lạ c&ugrave;ng kỹ thật in hiện đại cho h&igrave;nh ảnh đẹp, sắc n&eacute;t. Ngo&agrave;i ra qu&yacute; kh&aacute;ch c&ograve;n được cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất, ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ưu đ&atilde;i nhất, dịch vụ cung ứng nhanh nhất.</p>
0 VNĐ