Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Phát Tài Phát Lộc View larger

Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Phát Tài Phát Lộc

New

Phù điêu Phúc Lộc Thọ thường được đặt trang trọng ở phòng khách để mang lại tài lộc, may mắn, sức khỏe cho gia đình. 3 vị Phúc Lộc Thọ luôn được trưng bày cùng nhau, kết hợp trong Lịch Phù Điêu mang lại mọi điều tốt đẹp cho cả năm 365 ngày.
ĐẶC BIỆT, phù điêu Phúc Lộc Thọ có thêm hình ảnh Thiên Long nhằm tăng cường vượng khí, mang thêm sức mạnh quyền uy cho gia chủ. 

More details

1,428,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Composite, khung gỗ nền MDF cao cấp, nhũ vàng
Quy cách Kích Thước Khung: 55x80cm, Kích Thước Block: 16x24cm (mặc định) - 20x30cm/30x40cm (tùy chọn)
Màu sắc Nhung đỏ (mặc định) - Vải xanh/Gỗ đen (tùy chọn)
Bao bì Thùng giấy bảo vệ

More info

Mẫu lịch phù điêu Phúc Lộc Thọ - Phát Tài Phát Lộc là một trong những mẫu lịch Tết 2015 bán chạy nhất của chúng tôi. Bên cạch đó, quý khách có thể xem thêm những mẫu Phúc Lộc Thọ khác như mẫu Phúc Lộc Thọ block lớn, hoặc Phúc Lộc Thọ nền gỗsang trọng.

Tương tự Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ vuông, Phù điêu Phúc Lộc Thọ thường được đặt trang trọng ở phòng khách để mang lại tài lộc, may mắn, sức khỏe cho gia đình. 3 vị Phúc Lộc Thọ luôn được trưng bày cùng nhau, kết hợp trong Lịch Phù Điêu mang lại mọi điều tốt đẹp cho cả năm 365 ngày.
ĐẶC BIỆT, phù điêu Phúc Lộc Thọ có thêm hình ảnh Thiên Long nhằm tăng cường vượng khí, mang thêm sức mạnh quyền uy cho gia chủ. 

Ý Nghĩa Lịch Phù Điêu Tết 2015 Phúc Lộc Thọ

Lịch Tết phù điêu Phúc Lộc Thọ Phát Tài Phát Lộc cũng được thiết kế trên tông nền vải nhung đỏ và khung gỗ đen. Phù điêu Phúc Lộc Thọ bằng chất liệu composite, nền gỗ MDF bền đẹp phủ vải nhung đỏ tượng trưng cho may mắn. Khung block lịch hình đồng tiền và nén vàng mang đến sự sung túc và thịnh vượng cho người sử dụng. Hai dòng chữ An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như Ý chế tác theo kiểu thư pháp và đính nổi trên bề mặt vải nhung tạo nên sự liền mạch cho tổng thể của khung lịch phù điêu.

Cách Treo Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ

Treo lịch ở vị trí cao, trang trọng và luôn hướng ra ngoài cửa chính. Treo lịch ở phòng khách, phòng kinh doanh, sảnh chính của công ty, nơi làm ăn...
Nếu có nhu cầu lớn hơn, quý khách của thể xem thêm Phúc Lộc Thọ Phù Điêu Lớn nền gỗ và nền nhung, phù điêu của lịch này lớn hơn và dầy hơn, thích hợp cho những không gian rộng lớn.

Sản phẩm được làm hoàn toàn bằng thủ công.

– Bản lớn được làm từ gỗ bao vải nhung.

– Viền khung làm bằng gỗ.

 – Hoa văn làm từ vật liệu composite rất bền + bột đá + bột đồng, …

_ Khách hàng có thể đặt thêm chân lịch hoặc mạ thêm tên công ty (tính phí)

– Bên cạnh việc tạo nên nét sang trọng, quý phái cho Phòng khách/Văn phòng của bạn. Khung lịch phong thủy này còn có độ bền rất tốt. Có thể dùng qua nhiều năm. Khách hàng chỉ cần thay Bloc lịch mới vào.

Reviews

Write a review

Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Phát Tài Phát Lộc

Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Phát Tài Phát Lộc

Phù điêu Phúc Lộc Thọ thường được đặt trang trọng ở phòng khách để mang lại tài lộc, may mắn, sức khỏe cho gia đình. 3 vị Phúc Lộc Thọ luôn được trưng bày cùng nhau, kết hợp trong Lịch Phù Điêu mang lại mọi điều tốt đẹp cho cả năm 365 ngày.
ĐẶC BIỆT, phù điêu Phúc Lộc Thọ có thêm hình ảnh Thiên Long nhằm tăng cường vượng khí, mang thêm sức mạnh quyền uy cho gia chủ. 

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Phát Tài Phát Lộc <p>Mẫu<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><a href="http://www.lichphudieu.com/search/label/L%E1%BB%8Bch%20T%E1%BA%BFt%202015">lịch ph&ugrave; đi&ecirc;u</a></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;Ph&uacute;c Lộc Thọ - Ph&aacute;t T&agrave;i Ph&aacute;t Lộc l&agrave; một trong những mẫu<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong><em><a href="http://www.lichphudieu.com/search/label/L%E1%BB%8Bch%20T%E1%BA%BFt%202015">lịch Tết 2015</a></em></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;b&aacute;n chạy nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i. B&ecirc;n cạch đ&oacute;, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể xem th&ecirc;m những mẫu Ph&uacute;c Lộc Thọ kh&aacute;c như mẫu<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a href="http://www.lichphudieu.com/2014/10/lich-tet-2015-at-mui-phuc-loc-tho.html">Ph&uacute;c Lộc Thọ block lớn</a>, hoặc<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.lichphudieu.com/2014/10/lich-tet-2015-at-mui-phuc-loc-tho.html">Ph&uacute;c Lộc Thọ nền gỗ</a>sang trọng.</p> <p>Tương tự<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.lichphudieu.com/2014/11/lich-2015-at-mui-phu-ieu-phuc-loc-tho.html">Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ vu&ocirc;ng</a>, Ph&ugrave; đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ<span id="goog_1336647161">&nbsp;thường được đặt trang trọng ở ph&ograve;ng kh&aacute;ch để</span><span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span><strong>mang lại t&agrave;i lộc, may mắn, sức khỏe<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>cho gia đ&igrave;nh. 3 vị Ph&uacute;c Lộc Thọ lu&ocirc;n được trưng b&agrave;y c&ugrave;ng nhau, kết hợp trong Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u mang lại mọi điều tốt đẹp cho cả năm 365 ng&agrave;y.<br /> ĐẶC BIỆT, ph&ugrave; đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ c&oacute; th&ecirc;m<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>h&igrave;nh ảnh Thi&ecirc;n Long</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;nhằm tăng cường vượng kh&iacute;, mang th&ecirc;m sức mạnh quyền uy cho gia chủ.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <div> <h3>&Yacute; Nghĩa Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Tết 2015 Ph&uacute;c Lộc Thọ</h3> </div> <p>Lịch Tết ph&ugrave; đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ Ph&aacute;t T&agrave;i Ph&aacute;t Lộc cũng được thiết kế tr&ecirc;n t&ocirc;ng nền vải nhung đỏ v&agrave; khung gỗ đen. Ph&ugrave; đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ bằng chất liệu composite, nền gỗ MDF bền đẹp phủ vải nhung đỏ <strong>tượng trưng cho may mắn</strong>. <strong>K</strong>hung block lịch h&igrave;nh đồng tiền v&agrave; n&eacute;n v&agrave;ng mang đến sự<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>sung t&uacute;c v&agrave; thịnh vượng cho người sử dụng</strong>. Hai d&ograve;ng chữ An Khang Thịnh Vượng v&agrave; Vạn Sự Như &Yacute; chế t&aacute;c theo kiểu thư ph&aacute;p v&agrave; đ&iacute;nh nổi tr&ecirc;n bề mặt vải nhung tạo n&ecirc;n sự liền mạch cho tổng thể của khung lịch ph&ugrave; đi&ecirc;u.</p> <h3>C&aacute;ch Treo Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ</h3> <p>Treo lịch ở vị tr&iacute;&nbsp;<strong>cao, trang trọng v&agrave; lu&ocirc;n hướng ra ngo&agrave;i cửa ch&iacute;nh</strong>. Treo lịch ở ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng kinh doanh, sảnh ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty, nơi l&agrave;m ăn...<br /> Nếu c&oacute; nhu cầu lớn hơn, qu&yacute; kh&aacute;ch của thể xem th&ecirc;m&nbsp;<a href="http://www.lichphudieu.com/2014/11/lich-tet-cao-cap-2015-phu-ieu-phuc-loc.html">Ph&uacute;c Lộc Thọ Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Lớn</a>&nbsp;nền gỗ v&agrave;&nbsp;<a href="http://www.lichphudieu.com/2014/10/lich-tet-2015-at-mui-phuc-loc-tho.html">nền nhung</a>, ph&ugrave; đi&ecirc;u của lịch n&agrave;y lớn hơn v&agrave; dầy hơn, th&iacute;ch hợp cho những kh&ocirc;ng gian rộng lớn.</p> <p>Sản phẩm được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng thủ c&ocirc;ng.</p> <p>&ndash; Bản lớn được l&agrave;m từ gỗ bao vải nhung.</p> <p>&ndash; Viền khung l&agrave;m bằng gỗ.</p> <p>&nbsp;&ndash; Hoa văn l&agrave;m từ vật liệu composite rất bền + bột đ&aacute; + bột đồng, &hellip;</p> <p><span lang="EN-US">_ Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể đặt th&ecirc;m ch&acirc;n lịch hoặc mạ th&ecirc;m t&ecirc;n c&ocirc;ng ty (t&iacute;nh ph&iacute;)</span></p> <p>&ndash; B&ecirc;n cạnh việc tạo n&ecirc;n n&eacute;t sang trọng, qu&yacute; ph&aacute;i cho Ph&ograve;ng kh&aacute;ch/Văn ph&ograve;ng của bạn. Khung lịch phong thủy n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; độ bền rất tốt. C&oacute; thể d&ugrave;ng qua nhiều năm. Kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần thay Bloc lịch mới v&agrave;o.</p>
1,428,000 VNĐ