Lịch Bloc Long Phụng Đại Gia View larger

Lịch Bloc Long Phụng Đại Gia

New

Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại là mẫu lịch lớn nhất và sang trọng nhất của chúng tôi. Với kích thước khung cao gần 1.3m, bề ngang 1m, Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại thể hiện một khí chất hiên ngang tạo một ấn tượng mạnh mẽ cho khách của bạn. Nếu bạn đang tìm một quà tặng hoành tráng, ý nghĩa cho cấp trên, đối tác thì Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại chính là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.

More details

7,200,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Composite, khung gỗ nền MDF cao cấp, nhũ vàng
Quy cách Kích Thước Khung: 98cm x 128cm Kích Thước Block: 30x40 cm
Màu sắc Nhung đỏ (mặc định) - Vải xanh/Gỗ đen (tùy chọn)
Bao bì Thùng giấy bảo vệ

More info

Mùa TẾT 2015 năm nay chúng tôi sản xuất dòng LỊCH PHÙ ĐIÊU Và LỊCH PHONG THỦY CAO CẤP phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân và cho các doanh nghiệp làm quà tặng/biếu cho khách hàng Cá nhân (VIP) hay đối tác kinh doanh của Doanh Nghiệp mình. Sản phẩm sẽ là MÓN QUÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG thật ý nghĩa của Quý Công ty vào dịp Tết 2015 sắp tới.

Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại là mẫu lịch lớn nhất và sang trọng nhất của chúng tôi. Với kích thước khung cao gần 1.3m, bề ngang 1m, Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại thể hiện một khí chất hiên ngang và tạo một ấn tượng mạnh mẽ cho những vị khách đến thăm nhà/văn phòng của bạn. Nếu bạn đang tìm một quà tặng hoành tráng, ý nghĩa cho cấp trên, đối tác thì Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại chính là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.

Phù điêu Long mang lại sức mạnh, quyền uy cho văn phòng, công ty. Phù điêu Phụng mang lại sự may mắn, thịnh vượng, công danh tài lộc  cho người chủ. Kết hợp Long, Phụng mang đến hạnh phúc viên mãn, thăng tiến không ngừng trong 365 ngày của năm.

Treo "Long Phụng sum vầy" còn có ý nghĩa gia đình bên nhau hạnh phúc, hòa thuận, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan. Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại  treo phòng khách, phòng làm việc để sinh vượng khí, chế ngự sát khí. Treo phòng ngủ mang lại hạnh phúc vợ chồng, gia đình. Treo phòng làm việc, đọc sách để tăng sự minh mẫn, mau chóng thăng tiến trong kinh doanh, công việc, quan hệ xã hội như ý. 

Sản phẩm được làm hoàn toàn bằng thủ công.

– Bản lớn được làm từ gỗ bao vải nhung.

– Viền khung làm bằng gỗ.

 – Hoa văn làm từ vật liệu composite rất bền + bột đá + bột đồng, …

_ Khách hàng có thể đặt thêm chân lịch hoặc mạ thêm tên công ty (tính phí)

– Bên cạnh việc tạo nên nét sang trọng, quý phái cho Phòng khách/Văn phòng của bạn. Khung lịch phong thủy này còn có độ bền rất tốt. Có thể dùng qua nhiều năm. Khách hàng chỉ cần thay Bloc lịch mới vào.

Reviews

Write a review

Lịch Bloc Long Phụng Đại Gia

Lịch Bloc Long Phụng Đại Gia

Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại là mẫu lịch lớn nhất và sang trọng nhất của chúng tôi. Với kích thước khung cao gần 1.3m, bề ngang 1m, Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại thể hiện một khí chất hiên ngang tạo một ấn tượng mạnh mẽ cho khách của bạn. Nếu bạn đang tìm một quà tặng hoành tráng, ý nghĩa cho cấp trên, đối tác thì Lịch Phù Điêu Long Phụng Cực Đại chính là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch Bloc Long Phụng Đại Gia <p>M&ugrave;a TẾT 2015 năm nay ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất d&ograve;ng LỊCH PH&Ugrave; ĐI&Ecirc;U V&agrave; LỊCH PHONG THỦY CAO CẤP phục vụ nhu cầu sử dụng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; cho c&aacute;c doanh nghiệp l&agrave;m qu&agrave; tặng/biếu cho kh&aacute;ch h&agrave;ng C&aacute; nh&acirc;n (VIP) hay đối t&aacute;c kinh doanh của Doanh Nghiệp m&igrave;nh. Sản phẩm sẽ l&agrave; M&Oacute;N QU&Agrave; TRI &Acirc;N KH&Aacute;CH H&Agrave;NG thật &yacute; nghĩa của Qu&yacute; C&ocirc;ng ty v&agrave;o dịp Tết 2015 sắp tới.</p> <p>Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Long Phụng Cực Đại l&agrave; mẫu lịch lớn nhất v&agrave; sang trọng nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Với k&iacute;ch thước khung<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>cao gần 1.3m, bề ngang 1m,</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Long Phụng Cực Đại thể hiện một kh&iacute; chất hi&ecirc;n ngang v&agrave; tạo một ấn tượng mạnh mẽ cho những vị kh&aacute;ch đến thăm nh&agrave;/văn ph&ograve;ng của bạn.</span> Nếu bạn đang t&igrave;m một qu&agrave; tặng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>ho&agrave;nh tr&aacute;ng, &yacute; nghĩa</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;cho cấp tr&ecirc;n, đối t&aacute;c th&igrave; Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Long Phụng Cực Đại ch&iacute;nh l&agrave; một lựa chọn ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng đắn.</span></p> <p>Ph&ugrave; đi&ecirc;u Long mang lại<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>sức mạnh, quyền uy cho văn ph&ograve;ng</strong>, c&ocirc;ng ty. Ph&ugrave; đi&ecirc;u Phụng mang lại sự<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>may mắn, thịnh vượng, c&ocirc;ng danh t&agrave;i lộc&nbsp;</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;cho người chủ. Kết hợp Long, Phụng mang đến hạnh ph&uacute;c vi&ecirc;n m&atilde;n,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong>thăng tiến kh&ocirc;ng ngừng trong 365 ng&agrave;y của năm.</strong></p> <p>Treo "Long Phụng sum vầy" c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa gia đ&igrave;nh b&ecirc;n nhau hạnh ph&uacute;c, h&ograve;a thuận, con ch&aacute;u hiếu thảo, chăm ngoan. Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Long Phụng Cực Đại<span class="apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span><strong>treo ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng l&agrave;m việc</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;để sinh vượng kh&iacute;, chế ngự s&aacute;t kh&iacute;. Treo ph&ograve;ng ngủ mang lại hạnh ph&uacute;c vợ chồng, gia đ&igrave;nh. Treo ph&ograve;ng l&agrave;m việc, đọc s&aacute;ch để tăng sự minh mẫn, mau ch&oacute;ng thăng tiến trong kinh doanh, c&ocirc;ng việc, quan hệ x&atilde; hội như &yacute;.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p>Sản phẩm được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng thủ c&ocirc;ng.</p> <p>&ndash; Bản lớn được l&agrave;m từ gỗ bao vải nhung.</p> <p>&ndash; Viền khung l&agrave;m bằng gỗ.</p> <p>&nbsp;&ndash; Hoa văn l&agrave;m từ vật liệu composite rất bền + bột đ&aacute; + bột đồng, &hellip;</p> <p><span lang="EN-US">_ Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể đặt th&ecirc;m ch&acirc;n lịch hoặc mạ th&ecirc;m t&ecirc;n c&ocirc;ng ty (t&iacute;nh ph&iacute;)</span></p> <p>&ndash; B&ecirc;n cạnh việc tạo n&ecirc;n n&eacute;t sang trọng, qu&yacute; ph&aacute;i cho Ph&ograve;ng kh&aacute;ch/Văn ph&ograve;ng của bạn. Khung lịch phong thủy n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; độ bền rất tốt. C&oacute; thể d&ugrave;ng qua nhiều năm. Kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần thay Bloc lịch mới v&agrave;o.</p>
7,200,000 VNĐ