Lịch Bloc  AH 19/1 View larger

Lịch Bloc AH 19/1

New

Lịch bloc 2015 siêu đại là món quà tặng thật ý nghĩa bởi nội dung mang tính hiện đại, nội dung phong phú. Với họa tiết hình cây và đá - vẻ đẹp kết hợp với sự trường tồn, những sắc màu rực rỡ đặt bên cạnh dáng trầm tư, tĩnh lặng. Cây và đá - sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ, bền vững mà bộ lịch muốn gửi đến quý khách như một món quà nhẹ nhàng, tinh tế nhân dịp năm mới 2015 đang rộn ràng khắp đất trời.

More details

265,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu BẢNG TREO: In bằng công nghệ mới bồi trên ván MDF 3mm ÁO BLOC: Áo được in bằng công nghệ mới Metalize, giấy Ivory 250gsm RUỘT BLOC: In offset 4 màu, Giấy couche Matt định lượng 70gsm
Quy cách BẢNG TREO: 28 x 66 cm BLOC: - 16x24cm - 14,5x20,5cm - 12x19 cm
Bao bì Hộp âm dương cao cấp đặc biệt

More info

Bộ sưu tập bìa bloc 2015 phù hợp với nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau do thế giới lịch tết thiết kế sẽ làm hài lòng khách hàng thân thiết, người thân và bạn bè của quý khách hàng. Chúng tôi luôn luôn mong muốn giúp khách hàng tạo ra những bộ bìa gắn bloc đẹp, độc đáo và có ý nghĩa, giúp cho 365 ngày trong năm luôn đem lại may mắn, hạnh phúc và thành công.

Tại Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân lịch bloc không thể thiếu trong mỗi gia đình. Không ai có thể phủ nhận công dụng và ý nghĩa của bìa lịch bloc trong cuộc sống hàng ngày.
– Lịch cho chúng ta biết những sự kiện lịch sử , ngày kỷ niệm , lễ hội … diễn ra trong năm, đặc biệt là các ngày lễ hội truyền thống.
– Lịch là bộ sưu tầm những câu nói bất hủ, những câu danh ngôn, tục ngữ,..trong nước và trên thế giới.
– Lịch giúp bạn ghi nhớ, lên kế hoạch những công việc cần làm vào ngày mai, những cuộc họp, cuộc hẹn quan trọng…
– Lịch nhắc nhở chúng ta nên trân trọng và sử dụng thời gian sao cho hiệu quả và ý nghĩa nhất, ghi dấu những sự kiện xảy ra trong quá khứ…
– Ngày nay lịch còn là món quà tặng ý nghĩa và độc đáo giành cho cho gia đình, người thân, khách hàng, đối tác,…mỗi khi xuân về với nhiều lời chúc tốt đẹp.

Bìa lịch bloc là món quà tết ý nghĩa, đồng thời cũng là công cụ quảng bá hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp. Đừng bỏ lỡ cơ hội marketing cho công ty mình bằng sản phẩm lịch bloc!

Một mẫu thiết kế chiếm một phần quan trọng không nhỏ trong thiết kế lịch độc quyền sáng tạo là lịch để bàn. Chắc hẳn lịch để bàn đã là một vật phẩm không hề xa lạ đối với mọi người nói chung cũng như các chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp nói riêng.

Lịch để bàn là những văn hóa phẩm không thể thiếu được trong đời sống hiện đại, phục vụ nhu cầu giao lưu tình cảm của các cá nhân, các gia đình, tăng cường mối quan hệ kinh BI0-122 doanh cũng như đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp.

Reviews

Write a review

Lịch Bloc  AH 19/1

Lịch Bloc AH 19/1

Lịch bloc 2015 siêu đại là món quà tặng thật ý nghĩa bởi nội dung mang tính hiện đại, nội dung phong phú. Với họa tiết hình cây và đá - vẻ đẹp kết hợp với sự trường tồn, những sắc màu rực rỡ đặt bên cạnh dáng trầm tư, tĩnh lặng. Cây và đá - sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ, bền vững mà bộ lịch muốn gửi đến quý khách như một món quà nhẹ nhàng, tinh tế nhân dịp năm mới 2015 đang rộn ràng khắp đất trời.

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch Bloc AH 19/1 <p>Bộ sưu tập<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="B&igrave;a bloc" href="http://www.thegioilichtet.com/bia-lich-bloc/"><strong>b&igrave;a bloc 201</strong></a><strong>5</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>ph&ugrave; hợp với nhiều lĩnh vực ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c nhau do thế giới lịch tết thiết kế sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết, người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n mong muốn gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tạo ra những bộ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>b&igrave;a gắn bloc</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>đẹp, độc đ&aacute;o v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa, gi&uacute;p cho 365 ng&agrave;y trong năm lu&ocirc;n đem lại may mắn, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>Tại Việt Nam mỗi dịp tết đến xu&acirc;n <strong>lịch bloc</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>kh&ocirc;ng thể thiếu trong mỗi gia đ&igrave;nh. Kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể phủ nhận c&ocirc;ng dụng v&agrave; &yacute; nghĩa của b&igrave;a lịch bloc trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /> &ndash; Lịch cho ch&uacute;ng ta biết những sự kiện lịch sử , ng&agrave;y kỷ niệm , lễ hội &hellip; diễn ra trong năm, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c ng&agrave;y lễ hội truyền thống.<br /> &ndash; Lịch l&agrave; bộ sưu tầm những c&acirc;u n&oacute;i bất hủ, những c&acirc;u danh ng&ocirc;n, tục ngữ,..trong nước v&agrave; tr&ecirc;n thế giới.<br /> &ndash; Lịch gi&uacute;p bạn ghi nhớ, l&ecirc;n kế hoạch những c&ocirc;ng việc cần l&agrave;m v&agrave;o ng&agrave;y mai, những cuộc họp, cuộc hẹn quan trọng&hellip;<br /> &ndash; Lịch nhắc nhở ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tr&acirc;n trọng v&agrave; sử dụng thời gian sao cho hiệu quả v&agrave; &yacute; nghĩa nhất, ghi dấu những sự kiện xảy ra trong qu&aacute; khứ&hellip;<br /> &ndash; Ng&agrave;y nay lịch c&ograve;n l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; tặng &yacute; nghĩa v&agrave; độc đ&aacute;o gi&agrave;nh cho cho gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c,&hellip;mỗi khi xu&acirc;n về với nhiều lời ch&uacute;c tốt đẹp.</p> <p>B&igrave;a lịch bloc l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; tết &yacute; nghĩa, đồng thời cũng l&agrave; c&ocirc;ng cụ quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp. Đừng bỏ lỡ cơ hội marketing cho c&ocirc;ng ty m&igrave;nh bằng sản phẩm lịch bloc!</p> <p>Một mẫu thiết kế chiếm một phần quan trọng kh&ocirc;ng nhỏ trong<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>thiết kế lịch độc quyền s&aacute;ng tạo</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>l&agrave; lịch để b&agrave;n. Chắc hẳn lịch để b&agrave;n đ&atilde; l&agrave; một vật phẩm kh&ocirc;ng hề xa lạ đối với mọi người n&oacute;i chung cũng như c&aacute;c chiến lược quảng c&aacute;o của doanh nghiệp n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p> <p>Lịch để b&agrave;n&nbsp;l&agrave; những văn h&oacute;a phẩm kh&ocirc;ng thể thiếu được trong đời sống hiện đại, phục vụ nhu cầu giao lưu t&igrave;nh cảm của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, c&aacute;c gia đ&igrave;nh, tăng cường mối quan hệ kinh<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.tkcert.com/BI0-122.html">BI0-122</a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>doanh cũng như đẩy mạnh quảng b&aacute; thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của c&aacute;c doanh nghiệp.</p>
265,000 VNĐ