Lịch Bloc  AH 19/1 View larger

Lịch Bloc AH 19/1

New

Mỗi trang lịch đều được thiết kế ấn tượng với một chậu cây bon sai đẹp đặt cạnh nhưng viên đá, một câu danh ngôn và các thông tin đầy đủ về ngày - giờ - tuần - tháng trong năm. Bộ lịch có vỏ hộp và bìa màu đỏ + vàng đồng sang trọng, họa tiết được in nổi độc đáo và tinh tế.

Sản phẩm có kèm theo: ốc và nẹp kim loại dùng để đóng vào tường + hộp đựng lịch + Túi giấy cứng sang trọng. 

More details

265,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu BẢNG TREO: In bằng công nghệ mới bồi trên ván MDF 3mm ÁO BLOC: Áo được in bằng công nghệ mới Metalize, giấy Ivory 250gsm RUỘT BLOC: In offset 4 màu, Giấy couche Matt định lượng 70gsm
Quy cách BẢNG TREO: 28 x 66 cm BLOC: - 16x24cm - 14,5x20,5cm - 12x19 cm
Bao bì Hộp âm dương cao cấp đặc biệt

More info

Tại Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân về lịch không thể thiếu trong mỗi gia đình, vì công dụng và ý nghĩa của nó trong cuộc sống hàng ngày.
- Lịch cho chúng ta biết những sự kiện lịch sử , ngày kỷ niệm , lễ hội … diễn ra trong năm.
- Lịch là bộ sưu tầm những câu nói bất hủ, những câu danh ngôn, tục ngữ,..trong nước và trên thế giới.
- Lịch giúp bạn ghi nhớ, lên kế hoạch những công việc cần làm vào ngày mai, những cuộc họp, cuộc hẹn quan trọng…
- Lịch nhắc nhở chúng ta nên trân trọng và sử dụng thời gian sao cho hiệu quả và ý nghĩa nhất, ghi dấu những sự kiện xảy ra trong quá khứ…
- Ngày nay lịch còn là món quà tặng ý nghĩa và độc đáo giành cho cho gia đình, người thân, khách hàng, đối tác,…mỗi khi xuân về với nhiều lời chúc tốt đẹp.

Lịch Bloc AH 19/1siêu cực đại được thiết kế và in 4 màu trên nền giấy cao cấp. Bìa treo in metalize. Kết nối bìa trên và bìa dưới bằng 2 móc mạ vàng (rất tiện dụng và đẹp).

Lịch Bloc AH 19/1 siêu cực đại  có hộp theo công nghệ mới, thuận tiện và thẩm mỹ, phù hợp là đồ trưng bày trong gia đình, làm quà tặng cho các sếp, bạn bè, đồng nghiệp... 

Bloc siêu đại 2015 được đánh giá cao trong mùa tết năm 2015 bởi tính sáng tạo trong thiết kế, công nghệ in metalize, ruột in offset 4 màu trên giấy couche matt 70gsm, Hộp đựng lịch in metalize bế nổi khá đẹp.

Hệ chuyên gia của VietArt với 7 năm kinh nghiệm thiết kế, tư vn chiến lược thương hiệu cho hơn 480 doanh nghiệp trong và ngoài nước, am hiểu tường tận giá trị marketing và giá trị cộng thêm từ sản phẩm lịch độc quyền mang lại cho doanh nghiệp. Chúng tôi cống hiến khả năng và đam mê của mình nhằm đưa ra các giải pháp thiết kế lịch độc quyền sáng tạo để giúp quý doanh nghiệp tối ưu hóa việc quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình thông qua các ấn phẩm phẩm lịch độc quyền.

Reviews

Write a review

Lịch Bloc  AH 19/1

Lịch Bloc AH 19/1

Mỗi trang lịch đều được thiết kế ấn tượng với một chậu cây bon sai đẹp đặt cạnh nhưng viên đá, một câu danh ngôn và các thông tin đầy đủ về ngày - giờ - tuần - tháng trong năm. Bộ lịch có vỏ hộp và bìa màu đỏ + vàng đồng sang trọng, họa tiết được in nổi độc đáo và tinh tế.

Sản phẩm có kèm theo: ốc và nẹp kim loại dùng để đóng vào tường + hộp đựng lịch + Túi giấy cứng sang trọng. 

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch Bloc AH 19/1 <p>Tại Việt Nam mỗi dịp tết đến xu&acirc;n về lịch kh&ocirc;ng thể thiếu trong mỗi gia đ&igrave;nh, v&igrave; c&ocirc;ng dụng v&agrave; &yacute; nghĩa của n&oacute; trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /> - Lịch cho ch&uacute;ng ta biết những sự kiện lịch sử , ng&agrave;y kỷ niệm , lễ hội &hellip; diễn ra trong năm.<br /> - Lịch l&agrave; bộ sưu tầm những c&acirc;u n&oacute;i bất hủ, những c&acirc;u danh ng&ocirc;n, tục ngữ,..trong nước v&agrave; tr&ecirc;n thế giới.<br /> - Lịch gi&uacute;p bạn ghi nhớ, l&ecirc;n kế hoạch những c&ocirc;ng việc cần l&agrave;m v&agrave;o ng&agrave;y mai, những cuộc họp, cuộc hẹn quan trọng&hellip;<br /> - Lịch nhắc nhở ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tr&acirc;n trọng v&agrave; sử dụng thời gian sao cho hiệu quả v&agrave; &yacute; nghĩa nhất, ghi dấu những sự kiện xảy ra trong qu&aacute; khứ&hellip;<br /> - Ng&agrave;y nay lịch c&ograve;n l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; tặng &yacute; nghĩa v&agrave; độc đ&aacute;o gi&agrave;nh cho cho gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c,&hellip;mỗi khi xu&acirc;n về với nhiều lời ch&uacute;c tốt đẹp.</p> <p> </p> <p><strong>Lịch Bloc </strong><strong><span lang="EN-US">AH 19/1</span></strong><span lang="EN-US">si&ecirc;u cực đại </span>được thiết kế v&agrave; in 4 m<span lang="EN-US">&agrave;</span>u tr&ecirc;n nền giấy cao cấp. B&igrave;a treo in metalize.&nbsp;Kết nối b&igrave;a tr&ecirc;n v&agrave; b&igrave;a dưới bằng 2 m&oacute;c mạ v&agrave;ng (rất tiện dụng v&agrave; đẹp).</p> <p><strong>Lịch Bloc AH 19/1</strong> si&ecirc;u cực đại&nbsp; c&oacute; hộp theo c&ocirc;ng nghệ mới, thuận tiện v&agrave; thẩm mỹ, ph&ugrave; hợp l&agrave; đồ trưng b&agrave;y trong gia đ&igrave;nh, l&agrave;m qu&agrave; tặng cho c&aacute;c sếp, bạn b&egrave;, đồng nghiệp...&nbsp;</p> <p>Bloc si&ecirc;u đại 2015 được đ&aacute;nh gi&aacute; cao trong m&ugrave;a tết năm 2015 bởi t&iacute;nh s&aacute;ng tạo trong thiết kế, c&ocirc;ng nghệ in metalize, ruột in offset 4 m&agrave;u tr&ecirc;n giấy couche matt 70gsm, Hộp đựng lịch in metalize bế nổi kh&aacute; đẹp.</p> <p> </p> <p>Hệ chuy&ecirc;n gia của VietArt với 7 năm kinh nghiệm thiết kế, tư v<span lang="EN-US">ấ</span>n chiến lược thương hiệu cho hơn 480 doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, am hiểu tường tận gi&aacute; trị marketing v&agrave; gi&aacute; trị cộng th&ecirc;m từ sản phẩm lịch độc quyền mang lại cho doanh nghiệp. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cống hiến khả năng v&agrave; đam m&ecirc; của m&igrave;nh nhằm đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p&nbsp;thiết kế lịch độc quyền s&aacute;ng tạo&nbsp;để gi&uacute;p qu&yacute; doanh nghiệp tối ưu h&oacute;a việc quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh thương hiệu của m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c ấn phẩm phẩm&nbsp;lịch độc quyền.</p>
265,000 VNĐ