Giá X đế nước ngoài trời 2 mặt View larger

Giá X đế nước ngoài trời 2 mặt

New

Standee đế nước: là loại giá X có chất lượng rất tốt, chịu được gió lớn do có hộp chứa nước hoặc cát làm đế, thân được làm từ ống nhôm dày, không rỉ, có bộ phận điều chỉnh nên treo được hình ảnh có kích thước lớn có thể dùng được một hoặc hai mặt hình ảnh, thay đổi được độ căng hình ảnh dễ dàng.

More details

45,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Nhựa ABS, Nhôm hợp kim cao cấp
Quy cách 80x180cm – 80x200cm
Màu sắc Đế nhựa màu xanh, giá X màu trắng nhôm
Bao bì Thùng giấy

More info

Giá X đế nước ngoài trời 2 mặt

Nhu cầu quảng cáo ngày càng gia tăng kèm theo sự tiện lợi từ tính năng công dụng đến những tiện ích của các vật tư quảng cáo luôn được khách hàng và các nhà sản xuất quan tâm... Chính vì lẽ đó sự ra đời giá  X đế nước 2 mặt.

Sản phẩm được làm từ Nhựa ABS hay Nhôm hợp kim cao cấp với phấn đế của standee được đổ đầy nước hay cát vào, nước ( cát) như một vật đè nặng để giữ cho stadee đứng vững chắc  khi đặt ngoài trời nơi có gió to, hay có nhiếu ngưới qua lại làm dịch chuyển vị trí standee.

Ngoài ưu thế đứng vững giá X đế nước còn có thể treo cùng lúc 2 mặt standee giúp khách hàng dể dàng quan sát nội dung từ 2 phía khác nhau chỉ cần gắn 8 thanh treo ( 4 trên- 4 dưới) và điếu chỉnh kích thước phù hợp và ngược lại nếu muốn treo 1 mặt standee thi chỉ cần gắn 4 thanh treo ( 2 trên và 2 dưới). Các tắm poster được in tren bạt hiflex, decan, pp tùy theo nhu cầu sử dung mà chọn cách in phù hợp vửa sang trọng mà thẫm mỹ cao.

Giá X đế nước thích hợp với các chương trình sự kiện, buổi tiệc, hội nghị , các buội khai trương , khánh thành ... ở ngoài trời hay các buổi truyển thông, đại hội thể dục thể thao, hội chợ.....

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

Giá X đế nước ngoài trời 2 mặt

Giá X đế nước ngoài trời 2 mặt

Standee đế nước: là loại giá X có chất lượng rất tốt, chịu được gió lớn do có hộp chứa nước hoặc cát làm đế, thân được làm từ ống nhôm dày, không rỉ, có bộ phận điều chỉnh nên treo được hình ảnh có kích thước lớn có thể dùng được một hoặc hai mặt hình ảnh, thay đổi được độ căng hình ảnh dễ dàng.

Write a review

30 other products in the same category:

Giá X đế nước ngoài trời 2 mặt <h4>Gi&aacute; X đế nước ngo&agrave;i trời 2 mặt</h4> <p>Nhu cầu quảng c&aacute;o ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng k&egrave;m theo sự tiện lợi từ t&iacute;nh năng c&ocirc;ng dụng đến những tiện &iacute;ch của c&aacute;c vật tư&nbsp;quảng c&aacute;o lu&ocirc;n được kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; sản xuất quan t&acirc;m... Ch&iacute;nh v&igrave; lẽ đ&oacute; sự ra đời gi&aacute; &nbsp;X đế nước 2 mặt.</p> <p>Sản phẩm được l&agrave;m từ&nbsp;Nhựa ABS hay Nh&ocirc;m hợp kim cao c&acirc;́p với phấn đế&nbsp;của standee được đổ đầy nước hay c&aacute;t v&agrave;o, nước ( c&aacute;t) như một vật đ&egrave; nặng&nbsp;để giữ cho stadee đứng vững chắc&nbsp;&nbsp;khi đặt ngo&agrave;i trời nơi c&oacute; gi&oacute; to, hay c&oacute; nhiếu ngưới qua lại l&agrave;m dịch chuyển vị tr&iacute; standee.</p> <p>Ngo&agrave;i ưu thế đứng vững gi&aacute; X&nbsp;đế nước c&ograve;n c&oacute; thể treo c&ugrave;ng l&uacute;c 2 mặt standee gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng dể d&agrave;ng quan s&aacute;t nội dung từ 2 ph&iacute;a kh&aacute;c nhau chỉ cần gắn 8 thanh treo ( 4 tr&ecirc;n- 4 dưới) v&agrave; điếu chỉnh k&iacute;ch thước ph&ugrave; hợp v&agrave; ngược lại nếu&nbsp;muốn treo 1 mặt standee thi chỉ cần gắn 4 thanh treo ( 2 tr&ecirc;n v&agrave; 2 dưới). C&aacute;c tắm poster được in tren bạt hiflex, decan, pp t&ugrave;y theo nhu cầu sử dung m&agrave; chọn c&aacute;ch in ph&ugrave;&nbsp;hợp vửa sang trọng m&agrave; thẫm mỹ cao.</p> <p>Gi&aacute; X đế nước th&iacute;ch hợp với c&aacute;c chương tr&igrave;nh sự kiện, buổi tiệc, hội nghị , c&aacute;c buội khai trương , kh&aacute;nh th&agrave;nh ... ở ngo&agrave;i trời hay c&aacute;c buổi truyển th&ocirc;ng, đại hội thể dục thể thao, hội chợ.....</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li><em>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</em></li> <li><em>Sản phẩm chất lượng.</em></li> <li><em>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</em></li> <li><em>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</em></li> <li><em>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</em></li> </ul>
45,000 VNĐ