Giá X để bàn View larger

Giá X để bàn

New

Giá X để bàn: với thiết kế nhỏ gọn nhẹ, sáng đẹp chi phí cực thấp nên được sử dụng nhiều tại các bàn họp, bàn trưng bày sản phẩm các hội chợ, quầy tiếp tân, bàn tiệc, buổi lễ khởi công, siêu thị, nhà thuốc, bến xe, …

More details

50,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Nhựa ABS
Quy cách 20x40cm
Màu sắc Màu xám và xanh ngọc

More info

Giá X để bàn

Giá X để bàn hay gọi kệ X mini là một khung được thiết kế như chữ X thông thường, dùng để gắn các tấm poster lên trên chứa đựng nội dung, hình ảnh, thông tin cần truyền tải đến khách hàng. Chúng sẽ được in PP, decan hoặc bạt hiflex..

Sản phẩm có ưu điểm nhỏ, gọn, nhẹ, sáng đẹp, tinh tế sẽ tạo nên tính thẫm mỹ cao, đồn thời chi phí  thấp nên được sử dụng nhiều để quảng cáo tại các bàn họp, bàn trưng bày sản phẩm các hội chợ, quầy tiếp tân, bàn tiệc, buổi lễ khởi công, siêu thị, nhà thuốc, bến xe, …kệ X mini có kích thước nhỏ như tờ giấy A3, A4...thường được đặt ở bàn các quầy bán hàng, nhà thuốc, cửa hàng,,, vì không chiếm nhiếu diện tích mà cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng.

Ngoài ra nó dễ dàng di chuyển, nội dung quảng cáo thay đổi nhanh , tiện lợi trong việc cất trữ chỉ cần tháo rởi bỏ vào túi dựng chuyên dụng.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

 • Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  Sản phẩm chất lượng.
  Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

  HOTLINE: ☎️

 • Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818
  Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181Reviews

Write a review

Giá X để bàn

Giá X để bàn

Giá X để bàn: với thiết kế nhỏ gọn nhẹ, sáng đẹp chi phí cực thấp nên được sử dụng nhiều tại các bàn họp, bàn trưng bày sản phẩm các hội chợ, quầy tiếp tân, bàn tiệc, buổi lễ khởi công, siêu thị, nhà thuốc, bến xe, …

Write a review

30 other products in the same category:

Giá X để bàn <p><strong>Gi&aacute; X để b&agrave;n</strong></p> <p>Gi&aacute; X để b&agrave;n hay gọi kệ X mini l&agrave; một khung được thiết kế như chữ X th&ocirc;ng thường, d&ugrave;ng để gắn c&aacute;c tấm poster l&ecirc;n tr&ecirc;n chứa đựng nội dung, h&igrave;nh ảnh, th&ocirc;ng tin cần truyền tải đến kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng sẽ được in PP, decan hoặc bạt hiflex..</p> <p>Sản phẩm c&oacute; ưu điểm&nbsp;nhỏ, gọn, nhẹ, s&aacute;ng đẹp, tinh tế sẽ tạo n&ecirc;n t&iacute;nh thẫm mỹ cao, đồn thời chi ph&iacute; &nbsp;thấp n&ecirc;n được sử dụng nhiều để quảng c&aacute;o tại c&aacute;c b&agrave;n họp, b&agrave;n trưng b&agrave;y sản phẩm c&aacute;c hội chợ, quầy tiếp t&acirc;n, b&agrave;n tiệc, buổi lễ khởi c&ocirc;ng, si&ecirc;u thị, nh&agrave; thuốc, bến xe, &hellip;kệ X mini c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ như tờ giấy A3, A4...thường được đặt ở&nbsp;b&agrave;n c&aacute;c quầy b&aacute;n h&agrave;ng, nh&agrave; thuốc, cửa h&agrave;ng,,, v&igrave; kh&ocirc;ng chiếm nhiếu diện t&iacute;ch m&agrave; cung cấp đầy đủ&nbsp;th&ocirc;ng tin cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra n&oacute; dễ d&agrave;ng di chuyển, nội dung quảng c&aacute;o thay đổi nhanh , tiện lợi trong việc cất trữ chỉ cần th&aacute;o rởi bỏ v&agrave;o t&uacute;i dựng chuy&ecirc;n dụng.</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li> <p>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</p> <p>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.<br />Sản phẩm chất lượng.<br />Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.<br />Thời gian cung ứng nhanh nhất.<br />Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</p> <p>HOTLINE:&nbsp;<span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f22/1/16/260e.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">☎️</span></span></p> </li> <li> <p>Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818<br />Tư vấn về gi&aacute; cả: MS. Như Yến - 0909 981 181</p> </li> </ul> <p><br /><br /></p>
50,000 VNĐ