Giá X chất lượng cao View larger

Giá X chất lượng cao

New

Giá X chất lượng cao: Với chất liệu bằng nhôm và nhựa PP chất lượng cao . standee treo ảnh có một chất lượng được cải tiến so với các mẫu mã khác đem lại thẩm mỹ cao các khung được gấp xếp gọn gàng hơn. Chất lượng tốt hơn và độ bền cao.

More details

400,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Nhôm hợp kim
Quy cách 60 x 160 cm – 80 x 180 cm
Màu sắc Màu trắng nhôm
Bao bì Bao chuyên dụng màu xanh, đen

More info

Giá X chất lượng cao

Ngày nay có rất nhiều lựa chọn cho khách hàng khi chọn mua vật tư  quảng cáo phù hợp với mục đích truyền thông, quàng bá các sản phẩm của mình, ngoài tính năng công dụng thì yếu tố thẩm mỹ, độ bền cao luôn được khách hàng chú ý.

Giá X chất lượng cao được làm từ chất liệu nhôm và nhựa PP chất lượng cao, phun sơn tĩnh điện sáng bóng mang đến thiết kế hoàn chỉnh rất đẹp và chắc chắn giúp đứng vửng chắc ở ngoài trời hay nơi có gió.

sản phẩm có thể tháo lắp gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển chỉ cần tháo rời đặt vào túi đựng chuyên dùng là bạn có thể mang giá X này đi bất cứ nơi nào. Đặc biệt các poster có thể thay đổi nhanh chóng.... 

Giá x chất lượng cao được trung bày nhiều trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo, siêu thị, các chương trình khuyến mãi, quáng bá sản phẩm....

Reviews

Write a review

Giá X chất lượng cao

Giá X chất lượng cao

Giá X chất lượng cao: Với chất liệu bằng nhôm và nhựa PP chất lượng cao . standee treo ảnh có một chất lượng được cải tiến so với các mẫu mã khác đem lại thẩm mỹ cao các khung được gấp xếp gọn gàng hơn. Chất lượng tốt hơn và độ bền cao.

Write a review

30 other products in the same category:

Giá X chất lượng cao <p><strong>Gi&aacute; X chất lượng cao</strong></p> <p>Ng&agrave;y nay c&oacute; rất nhiều lựa chọn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khi chọn mua vật tư &nbsp;quảng c&aacute;o ph&ugrave; hợp với mục đ&iacute;ch truyền th&ocirc;ng, qu&agrave;ng b&aacute;&nbsp;c&aacute;c sản phẩm của m&igrave;nh, ngo&agrave;i t&iacute;nh năng c&ocirc;ng dụng th&igrave; yếu tố thẩm mỹ, độ bền cao lu&ocirc;n được kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&uacute; &yacute;.</p> <p>Gi&aacute; X chất lượng cao được l&agrave;m từ chất liệu nh&ocirc;m v&agrave; nhựa PP chất lượng cao, phun sơn tĩnh điện s&aacute;ng b&oacute;ng mang đến thiết kế ho&agrave;n chỉnh rất đẹp v&agrave; chắc chắn gi&uacute;p đứng vửng chắc ở ngo&agrave;i trời hay nơi c&oacute; gi&oacute;.</p> <p>sản phẩm c&oacute; thể th&aacute;o lắp gọn nhẹ, dễ d&agrave;ng di chuyển chỉ cần th&aacute;o rời đặt v&agrave;o t&uacute;i đựng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng l&agrave; bạn c&oacute; thể mang gi&aacute; X n&agrave;y đi bất cứ nơi n&agrave;o. Đặc biệt c&aacute;c poster c&oacute; thể thay đổi nhanh ch&oacute;ng....&nbsp;</p> <p>Gi&aacute; x chất lượng cao được trung b&agrave;y nhiều trong c&aacute;c sự kiện, hội nghị, hội thảo, si&ecirc;u thị, c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i, qu&aacute;ng b&aacute; sản phẩm....</p> <p> </p>
400,000 VNĐ