Giá Cuốn Điện View larger

Giá Cuốn Điện

New

Giá cuốn hay kệ X, standee là một trong những vật dụng không thể thiếu trong kế hoạch marketing, quảng cáo hay trong các sự kiện, hội nghị, truyền thông, các chương trình khuyến mãi, khai trương của nhà hàng,siêu thị...để tọo sự chú ý, thu hút, quan tâm của khách hàng, đối tác...

More details

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Nhôm cao cấp, động cơ không ồn
Quy cách 80×100 – 200 cm (có thể điều chỉnh)
Màu sắc Màu trắng bạc
Bao bì Bao màu đen chuyên dụng

More info

Giá cuốn điện

Cấu tạo: Hộp nhựa, cây chống bằng thép  sơn tĩnh điện, thanh nẹp phía trên bằng nhôm, có bao đựng chuyên dụng
Đặc tính : Banner cuốn nhựa là sản phẩm có giá thành mềm nhất. Nhưng vẫn mang đủ các ưu điểm gọn nhẹ, chiếm diện tích nhỏ, phù hợp cho mọi không gian, có thể tái sử dụng…

Sự sáng tạo, đối mới trong các thiết kế luôn mang lại hiệu quả cao trong công việc cũng như thuyết phục lôi cuốn khách hàng, mang lại nhiều tiện ích cho  người sử dụng. Với giá cuốn thông thường quý khách mất nhiều thời gian trong việc thực hiện các bước để có một banner hoàn chỉnh... nhưng nay chỉ cần một cái nhấn nút mọi công việc đã hoàn thành, tiết kiệm thời gian, công sức...

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

☎️☎️HOTLINE: 
Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818
Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181
Website : http://vietartstore.com

Reviews

Write a review

Giá Cuốn Điện

Giá Cuốn Điện

Giá cuốn hay kệ X, standee là một trong những vật dụng không thể thiếu trong kế hoạch marketing, quảng cáo hay trong các sự kiện, hội nghị, truyền thông, các chương trình khuyến mãi, khai trương của nhà hàng,siêu thị...để tọo sự chú ý, thu hút, quan tâm của khách hàng, đối tác...

Write a review

30 other products in the same category:

Giá Cuốn Điện <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gi&aacute; cuốn điện</strong></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cấu tạo: </strong></span>Hộp nhựa, c&acirc;y chống bằng th&eacute;p &nbsp;sơn tĩnh điện, thanh nẹp ph&iacute;a tr&ecirc;n bằng nh&ocirc;m, c&oacute; bao đựng chuy&ecirc;n dụng<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>Đặc t&iacute;nh</strong> :</span> Banner cuốn nhựa l&agrave; sản phẩm c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh mềm nhất. Nhưng vẫn mang đủ c&aacute;c ưu điểm gọn nhẹ, chiếm diện t&iacute;ch nhỏ, ph&ugrave; hợp cho mọi kh&ocirc;ng gian, c&oacute; thể t&aacute;i sử dụng&hellip;</p> <p>Sự s&aacute;ng tạo, đối mới trong c&aacute;c thiết kế lu&ocirc;n mang lại hiệu quả cao trong c&ocirc;ng việc cũng như thuyết phục l&ocirc;i cuốn kh&aacute;ch h&agrave;ng, mang lại nhiều tiện &iacute;ch cho &nbsp;người sử dụng. Với gi&aacute; cuốn th&ocirc;ng thường qu&yacute; kh&aacute;ch mất nhiều thời gian trong việc thực hiện c&aacute;c bước để c&oacute; một banner ho&agrave;n chỉnh... nhưng nay chỉ cần một c&aacute;i nhấn n&uacute;t mọi c&ocirc;ng việc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, tiết kiệm thời gian, c&ocirc;ng sức...</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li><em>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</em></li> <li><em>Sản phẩm chất lượng.</em></li> <li><em>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</em></li> <li><em>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</em></li> <li><em>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</em></li> </ul> <p><span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f22/1/16/260e.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">☎️</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img class="img" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f22/1/16/260e.png" alt="" width="16" height="16" /><span class="_7oe">☎️</span></span>HOTLINE:&nbsp;<br />Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818<br />Tư vấn về gi&aacute; cả: MS. Như Yến - 0909 981 181<br />Website :&nbsp;<a href="/" target="_blank" rel="noopener" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvietartstore.com%2F&h=ATPqvuVKsGpN4so0Im0LOyMqDvTXDV_XelIrIEBlV4h8LmoTViqDUaeNAFMfNldSRFvvPd7fjyLvaRbKAS_GxrgNYtWuodkhGVtr-5BDfz3xIbmK-yBYAFub2CntEfx4RTOwZyN-KF0bR_yY04_1Q_kfFSHrIZ0EBuC5REejR7ewS7guRP3Q-z1MX7yug_zrYs0YLL2WlYWTd_lSjWT63b1O3fLGnx7PTh2V-E64dOrcCJbQJz1DhRMGp0au6JVCqWHypKQ0QnDkISkkwmxhGOmNxTyB0U7MvnH6LWPSqQ">http://vietartstore.com</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
0 VNĐ