Giá Cuốn Nhôm Điều Chỉnh Kích Thước View larger

Giá Cuốn Nhôm Điều Chỉnh Kích Thước

New

Giá Cuốn Nhôm Điều Chỉnh Kích Thước

Sản phầm được làm hoàn toàn từ chất liệu  nhôm cao cấp tạo hình ảnh sang trọng cho standee, khi trưng bày chiếm diện tích rất ít, đặc biệt bộ điều chỉnh kích thước tiện lợi trong việc điều chỉnh kích thước standee phù hợp với từng nhu cầu sử dung. 

More details

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Toàn bộ sản phẩm được làm bằng nhôm dày cao cấp. Cây dựng hình có thể điều chỉnh kích thước tùy theo nhu cầu người sử dụng
Quy cách 0,8m x 2m
Màu sắc Trắng bạc
Bao bì Túi đựng chuyên dụng

More info

Giá cuốn nhôm điều chỉnh kích thước

Ngoài tính năng công dụng thì Sự tiện lợi, chi phí thấp, sang trọng, độ bền cao... là những tiêu chí lựa chọn mua sản phẩm đấu tiên của khách hàng, đôi khi cùng một sản phẩm nhưng được sử dụng nhiều mục đích khác nhau. 

Các standee ngày nay có nhiều mẫu mã, kích cỡ...được làm từ những nguyên liệu khác nhau mà có những mức giá chênh lệch nhau. Nhưng đều có chung một ưu điểm chính là tính năng thay đổi kích thước theo chiều tăng giảm kích cỡ của hình ảnh thông qua bộ điều chỉnh trên thanh standee. Sự thay đổi dựa vào các trục ống hoạt động theo cách nén khí của Standee bằng cách mở và xoay theo chiều ngược của 2 trục trên và dưới.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

Giá Cuốn Nhôm Điều Chỉnh Kích Thước

Giá Cuốn Nhôm Điều Chỉnh Kích Thước

Giá Cuốn Nhôm Điều Chỉnh Kích Thước

Sản phầm được làm hoàn toàn từ chất liệu  nhôm cao cấp tạo hình ảnh sang trọng cho standee, khi trưng bày chiếm diện tích rất ít, đặc biệt bộ điều chỉnh kích thước tiện lợi trong việc điều chỉnh kích thước standee phù hợp với từng nhu cầu sử dung. 

Write a review

30 other products in the same category:

Giá Cuốn Nhôm Điều Chỉnh Kích Thước <p><strong>Gi&aacute; cuốn nh&ocirc;m điều chỉnh k&iacute;ch thước</strong></p> <p>Ngo&agrave;i t&iacute;nh năng c&ocirc;ng dụng th&igrave; Sự tiện lợi, chi ph&iacute; thấp, sang trọng, độ bền cao... l&agrave; những ti&ecirc;u&nbsp;ch&iacute; lựa chọn mua sản phẩm đấu ti&ecirc;n của kh&aacute;ch h&agrave;ng, đ&ocirc;i khi c&ugrave;ng một sản phẩm nhưng được sử&nbsp;dụng nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau.&nbsp;</p> <p>C&aacute;c standee ng&agrave;y nay c&oacute; nhiều mẫu m&atilde;, k&iacute;ch cỡ...được l&agrave;m từ những nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c nhau m&agrave; c&oacute; những mức gi&aacute; ch&ecirc;nh lệch nhau.&nbsp;Nhưng đều c&oacute; chung một ưu điểm ch&iacute;nh l&agrave; t&iacute;nh năng thay đổi k&iacute;ch thước theo chiều tăng giảm k&iacute;ch cỡ của h&igrave;nh ảnh th&ocirc;ng qua bộ điều chỉnh tr&ecirc;n thanh standee. Sự thay đổi dựa v&agrave;o c&aacute;c trục ống hoạt động theo c&aacute;ch n&eacute;n kh&iacute; của Standee&nbsp;bằng c&aacute;ch mở v&agrave; xoay theo chiều ngược của 2 trục tr&ecirc;n v&agrave; dưới.</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li><em>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</em></li> <li><em>Sản phẩm chất lượng.</em></li> <li><em>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</em></li> <li><em>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</em></li> <li><em>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</em></li> </ul>
0 VNĐ