Giá Cuốn Nhôm Tốt View larger

Giá Cuốn Nhôm Tốt

New

Giá cuốn nhôm cao cấp : (rollup banner) được làm từ chất liệu nhôm hợp kim  cao cấp sáng đẹp , mẫu mã thanh lịch, thay đổi kích thước dễ dàng.... loại vật tư quảng cáo này cũng rất được ưa chuộng trong chiến dịch quảng cáo, marketing của doanh nghiệp.

More details

200,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Nhôm hợp kim cao cấp
Quy cách 60×160 cm và 80×200 cm
Màu sắc Trắng bạc
Bao bì Túi đựng chuyên dụng màu đen

More info

Giá cuốn nhôm cao cấp

Ngoài công dụng dùng để trưng bày giới thiệu sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, các sự kiện, hội nghị.... nhằm mục đích tạo sự quan tâm chú ý khách hàng mà còn là cách đề quáng cáo thương hiệu một cách hiệu quả mà không tốn nhiều chi phí,  khi lựa chọn một sản phẩm dùng trong kế hoạch quảng cáo của mình, nhiều Doanh nghiệp còn lựa chọn sản phẩm đó phải có nhiều ưu thế khác ngoài tính năng công dụng... tái sử dụng nhiều lần...hiệu quả mang lại phải cao đồng thời chi phí phải thấp nên Giá cuôn nhôm cao cấp luôn được khách hàng quan tâm nhất.

Đồng thời việc thiết kế một banner vừa đẹp vừa thu hút , lôi cuốn kích thích mà còn phải truyền tải nội dung thông điệp đến với khách hàng là một điều quan trọng nhất. Hãy liên hệ ngay Việt Art  - nhà thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hoàn thành bước quan trọng này.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

Giá Cuốn Nhôm Tốt

Giá Cuốn Nhôm Tốt

Giá cuốn nhôm cao cấp : (rollup banner) được làm từ chất liệu nhôm hợp kim  cao cấp sáng đẹp , mẫu mã thanh lịch, thay đổi kích thước dễ dàng.... loại vật tư quảng cáo này cũng rất được ưa chuộng trong chiến dịch quảng cáo, marketing của doanh nghiệp.

Write a review

30 other products in the same category:

Giá Cuốn Nhôm Tốt <p><strong>Gi&aacute; cuốn nh&ocirc;m cao cấp</strong></p> <p>Ngo&agrave;i c&ocirc;ng dụng d&ugrave;ng để trưng b&agrave;y giới thiệu sản phẩm, c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i, c&aacute;c sự kiện, hội nghị.... nhằm mục đ&iacute;ch tạo sự quan t&acirc;m ch&uacute; &yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;ch đề qu&aacute;ng c&aacute;o thương hiệu một c&aacute;ch hiệu quả m&agrave;&nbsp;kh&ocirc;ng tốn nhiều chi ph&iacute;, &nbsp;khi lựa chọn một sản phẩm d&ugrave;ng trong kế hoạch quảng c&aacute;o của m&igrave;nh, nhiều Doanh nghiệp c&ograve;n lựa chọn sản phẩm đ&oacute; phải c&oacute; nhiều ưu thế kh&aacute;c ngo&agrave;i t&iacute;nh năng c&ocirc;ng dụng... t&aacute;i sử dụng nhiều lần...hiệu quả mang lại phải cao đồng thời chi ph&iacute; phải thấp n&ecirc;n Gi&aacute; cu&ocirc;n nh&ocirc;m cao cấp lu&ocirc;n được kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m nhất.</p> <p>Đồng thời việc thiết kế một banner vừa đẹp vừa thu h&uacute;t , l&ocirc;i cuốn k&iacute;ch th&iacute;ch m&agrave; c&ograve;n phải truyền tải nội dung th&ocirc;ng điệp&nbsp;đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; một điều&nbsp;quan trọng nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay <strong><a href="http://thietkegianhanghoicho.com/" target="_blank">Việt Art</a></strong>&nbsp; - nh&agrave; thiết kế quảng c&aacute;o chuy&ecirc;n nghiệp sẽ gi&uacute;p bạn ho&agrave;n th&agrave;nh bước quan trọng n&agrave;y.</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li><em>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</em></li> <li><em>Sản phẩm chất lượng.</em></li> <li><em>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</em></li> <li><em>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</em></li> <li><em>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</em></li> </ul>
200,000 VNĐ