Giá Cuốn Nhôm Thường View larger

Giá Cuốn Nhôm Thường

New

Giá cuốn nhôm: (rollup banner) Với chất liệu nhôm sáng, mẫu mã thanh lịch, thay đổi kích thước dễ dàng.... loại vật tư quảng cáo này cũng rất được ưa chuộng trong chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp.

More details

120,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Nhôm hợp kim
Quy cách 60 x 160cm và 80 x 200cm
Màu sắc Trắng bạc
Bao bì Túi đựng chuyên dụng màu đen

More info

Giá cuốn nhôm thường:

Giá cuốn nhôm không có gì khác biệt về công dụng cũng như tính năng so với giá cuốn nhựa, tuy nhiên việc sử dụng nguyên liệu làm từ nhôm nên có độ bền sử dụng lâu, trọng lượng nhẹ, độ thẩm mỹ cao , khả năng chống đỡ với gió tốt hơn.

Sử dụng giá cuốn nhôm có ưu điềm là

+ Tốn ít diện tích trưng bày, có thể trưng bày ở những nơi không gian hẹp.
+ Có thể đặt ở trong nhà lẫn ngoài trời. Đặc biệt nếu đặt ngoài trời sẽ rất vững nếu được đặt song song với bức tường.
+ Được làm bằng chất liệu nhôm sáng nên rất nổi bật, mẫu mã thanh lịch, tinh tế, tính thẩm mỹ cao.
+ Di chuyển tiện lợi từ chỗ này đến chỗ khác.
+ Giá cả mềm hơn so với các loại giá cuốn nhôm khác.

+Nếu muốn sử dụng banner chỉ cần mở hộp và gắn banner vào, có thể tái sử dụng nhiều lần chỉ cần thay đổi nội dung quảng cáo, sự tiện dụng và tiết kiệm không gian luôn được khách hàng chú ý và ưa chuộng sản phẩm này trong việc Marketing, quảng cáo, PR cho sản phẩm...Tùy từng mục đích sử dụng và kế hoạch của mình Doanh nghiệp lựa chọn thiết kế , mẫu mã phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

Giá Cuốn Nhôm Thường

Giá Cuốn Nhôm Thường

Giá cuốn nhôm: (rollup banner) Với chất liệu nhôm sáng, mẫu mã thanh lịch, thay đổi kích thước dễ dàng.... loại vật tư quảng cáo này cũng rất được ưa chuộng trong chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp.

Write a review

30 other products in the same category:

Giá Cuốn Nhôm Thường <p> </p> <h2>Gi&aacute; cuốn nh&ocirc;m thường:</h2> <p>Gi&aacute; cuốn nh&ocirc;m kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c biệt về c&ocirc;ng dụng cũng như t&iacute;nh năng so với gi&aacute; cuốn nhựa, tuy nhi&ecirc;n việc sử dụng nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m từ nh&ocirc;m n&ecirc;n c&oacute; độ bền sử dụng l&acirc;u, trọng lượng nhẹ, độ&nbsp;thẩm mỹ cao , khả năng chống đỡ với gi&oacute; tốt hơn.</p> <p>Sử dụng gi&aacute; cuốn nh&ocirc;m c&oacute; ưu điềm l&agrave;</p> <p>+ Tốn &iacute;t diện t&iacute;ch trưng b&agrave;y, c&oacute; thể trưng b&agrave;y ở những nơi kh&ocirc;ng gian hẹp.<br />+ C&oacute; thể đặt ở trong nh&agrave; lẫn ngo&agrave;i trời. Đặc biệt nếu đặt ngo&agrave;i trời sẽ rất vững nếu được đặt song song với bức tường.<br />+ Được l&agrave;m bằng chất liệu nh&ocirc;m s&aacute;ng n&ecirc;n rất nổi bật, mẫu m&atilde; thanh lịch, tinh tế, t&iacute;nh thẩm mỹ cao.<br />+ Di chuyển tiện lợi từ chỗ n&agrave;y đến chỗ kh&aacute;c.<br />+ Gi&aacute; cả mềm hơn so với c&aacute;c loại gi&aacute; cuốn nh&ocirc;m kh&aacute;c.</p> <p>+Nếu muốn sử dụng banner chỉ cần mở hộp&nbsp;v&agrave; gắn banner v&agrave;o, c&oacute; thể t&aacute;i sử dụng nhiều lần chỉ cần thay đổi nội dung quảng c&aacute;o, sự tiện dụng v&agrave; tiết kiệm kh&ocirc;ng gian lu&ocirc;n được kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&uacute; &yacute; v&agrave; ưa chuộng sản phẩm n&agrave;y trong việc Marketing, quảng c&aacute;o, PR cho sản phẩm...T&ugrave;y từng mục đ&iacute;ch sử dụng v&agrave; kế hoạch của m&igrave;nh Doanh nghiệp lựa chọn thiết kế , mẫu m&atilde; ph&ugrave; hợp với nhu cầu sử dụng của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li><em>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</em></li> <li><em>Sản phẩm chất lượng.</em></li> <li><em>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</em></li> <li><em>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</em></li> <li><em>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</em></li> </ul>
120,000 VNĐ