Khung ảnh - F3 Trắng View larger

Khung ảnh Trắng - F3

New

Cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu trang trí ngôi nhà phong cách, thể hiện được chủ ý của ngôi nhà luôn là bài toán khó của bất kỳ ai. Hiểu được nhu cầu đó chúng tôi đem đến sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn với bộ khung ảnh treo tường.

More details

60,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Composite dày 3cm, kính bảo vệ 3mm
Quy cách 21 X 29.7cm, 25 X 35cm, 30 X 42cm và làm theo yêu cầu
Màu sắc Trắng

More info

Với thiết kế chất liệu composite cực nhẹ, Khung ảnh Trắng - F3 có thể được phối hợp ở rất nhiều nơi trong căn nhà, nổi bật có thể trang trí trong phòng khách trên ghế sopha hay bàn ăn, trong phòng ngủ hay trong phòng bếp, ngay dưới chân cầu thang hay bất kỳ bức tường trống nào của căn nhà. Màu trắng hiện đại sẽ mang đến cho ngôi nhà của bạn sự thuần khiết. Bạn có thể lồng vào đó bức hình cưới lãng mạng của 2 người, hay hình ảnh đáng yêu của cô công chúa, hoàng tử nhỏ bé của mình. 

Bo vin khung nh.

Được làm bằng chất liệu composite giả gỗ, có tác dụng bảo vệ và là khung chịu lực cho toàn bộ khung ảnh.

Lp kính trong sut bo vnh.

Kính tạo cho bức ảnh vẻ bóng bẩy đồng thời có tác dụng bảo vệ tác phẩm khỏi các tác nhân gây hại như ánh nắng, nước và trầy xước trong quá trình sử dụng. Kính cũng giúp cho việc bảo quản tác phẩm tiện lợi hơn, chống bám bụi lên tác phẩm và lại dễ lau chùi.

Ván MDF (Medium-Density Fiberboard)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ván MDF mật độ cao. Loại ván này đã được xử lý ngâm tẩm kỹ lưỡng để chống nấm mốc, mối mọt thích hợp với điều kiện nhiệt đới nhiều mưa của Việt Nam.

Reviews

Write a review

Khung ảnh Trắng - F3

Khung ảnh Trắng - F3

Cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu trang trí ngôi nhà phong cách, thể hiện được chủ ý của ngôi nhà luôn là bài toán khó của bất kỳ ai. Hiểu được nhu cầu đó chúng tôi đem đến sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn với bộ khung ảnh treo tường.

Write a review

30 other products in the same category:

Khung ảnh Trắng - F3 <p>Với thiết kế chất liệu composite cực nhẹ,&nbsp;<strong>Khung ảnh Trắng - F3&nbsp;</strong>c&oacute; thể được phối hợp ở rất nhiều nơi trong căn nh&agrave;, nổi bật c&oacute; thể trang tr&iacute; trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch tr&ecirc;n ghế sopha hay b&agrave;n ăn, trong ph&ograve;ng ngủ hay trong ph&ograve;ng bếp, ngay dưới ch&acirc;n cầu thang hay bất kỳ bức tường trống n&agrave;o của căn nh&agrave;. M&agrave;u trắng hiện đại sẽ mang đến&nbsp;cho ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn sự thuần khiết. Bạn c&oacute; thể lồng v&agrave;o đ&oacute; bức h&igrave;nh cưới l&atilde;ng mạng của 2 người, hay h&igrave;nh ảnh đ&aacute;ng y&ecirc;u của c&ocirc; c&ocirc;ng ch&uacute;a, ho&agrave;ng tử nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p><strong>Bo vi</strong><strong>ề</strong><strong>n khung </strong><strong>ả</strong><strong>nh.</strong></p> <p>Được l&agrave;m bằng chất liệu composite giả gỗ, c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ v&agrave; l&agrave; khung chịu lực cho to&agrave;n bộ khung ảnh.</p> <p><strong>L</strong><strong>ớ</strong><strong>p k</strong><strong>&iacute;</strong><strong>nh trong su</strong><strong>ố</strong><strong>t b</strong><strong>ả</strong><strong>o v</strong><strong>ệ</strong><strong>ả</strong><strong>nh.</strong></p> <p>K&iacute;nh tạo cho bức ảnh vẻ b&oacute;ng bẩy đồng thời c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ t&aacute;c phẩm khỏi c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại như &aacute;nh nắng, nước v&agrave; trầy xước trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng. K&iacute;nh cũng gi&uacute;p cho việc bảo quản t&aacute;c phẩm tiện lợi hơn, chống b&aacute;m bụi l&ecirc;n t&aacute;c phẩm v&agrave; lại dễ lau ch&ugrave;i.</p> <p><strong>V&aacute;n MDF (Medium-Density Fiberboard)</strong></p> <p>Cuối c&ugrave;ng nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần quan trọng l&agrave; v&aacute;n MDF mật độ cao. Loại v&aacute;n n&agrave;y đ&atilde; được xử l&yacute; ng&acirc;m tẩm kỹ lưỡng để chống nấm mốc, mối mọt th&iacute;ch hợp với điều kiện nhiệt đới nhiều mưa của Việt Nam.</p>
60,000 VNĐ