Microsite

Microsite là một website quy mô nhỏ, vòng đời của microsite rất ngắn, tập trung truyền đạt những thông tin chi tiết về:

- Giới thiệu một chương trình khuyến mại về sản phẩm
- Giới thiệu về một sản phẩm dịch vụ mới
- Giới thiệu một chương trình hay khóa học ngắn hạn.
- Giới thiệu về một sự kiện

      6 lợi ích mà Microsite đem lại

    &...

Microsite là một website quy mô nhỏ, vòng đời của microsite rất ngắn, tập trung truyền đạt những thông tin chi tiết về:

- Giới thiệu một chương trình khuyến mại về sản phẩm
- Giới thiệu về một sản phẩm dịch vụ mới
- Giới thiệu một chương trình hay khóa học ngắn hạn.
- Giới thiệu về một sự kiện

      6 lợi ích mà Microsite đem lại

          1. Tập trung vào 1 chủ đề

          2. Ưu việt hơn hẳn banner thông thường

          3. Chiến dịch quảng cáo hiệu quả

          4. Giúp cho thương hiệu tương tác tốt với người tiêu dùng

          5. Chi phí kinh tế nhất

          6. Thời gian thiết kế và triển khai nhanh

More

Microsite There are no products in this category