Folder

Thiết kế Folder: Folder là vật dụng văn phòng của bất kỳ công ty, tổ chức nào khi đi gặp khách hàng, Folder là tấm bìa kẹp bên ngoài, nó chứa nội dung ngành nghề hoạt động công ty, hình ảnh mô tả, thông điệp, địa chỉ, số điện thoại, email, ...

Thiết kế Folder: Folder là vật dụng văn phòng của bất kỳ công ty, tổ chức nào khi đi gặp khách hàng, Folder là tấm bìa kẹp bên ngoài, nó chứa nội dung ngành nghề hoạt động công ty, hình ảnh mô tả, thông điệp, địa chỉ, số điện thoại, email, website… là những ấn phẩm giúp Doanh nghiệp truyền tải thông tin đến Khách hàng một cách sinh động và trực quan.

More

Folder There are 2 products.

Showing 1 - 2 of 2 items
Showing 1 - 2 of 2 items