Tent Card

Tent Card được dùng như là một cách để quảng bá sản phẩm và tính năng, hay các chương trình khuyến mãi của bạn. 

Tent Card có nhiều hình dạng, để trên bàn, trước mặt nơi khách hàng ngôi và thể hiện thông điệp của bạn, một cách tuyệt vời để lấy được sự chú ý của khách.
 
Với Tent Card được thiết kế đẹp sẽ làm nổi bật sản phẩm hay dịch v...

Tent Card được dùng như là một cách để quảng bá sản phẩm và tính năng, hay các chương trình khuyến mãi của bạn. 

Tent Card có nhiều hình dạng, để trên bàn, trước mặt nơi khách hàng ngôi và thể hiện thông điệp của bạn, một cách tuyệt vời để lấy được sự chú ý của khách.
 
Với Tent Card được thiết kế đẹp sẽ làm nổi bật sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, nó cũng sẽ là một thành phần kêu gọi hành động, được bố trí hỗ trợ tại điểm bán hàng, nhà hàng hoặc sự kiện công ty.
More

Tent Card There are 4 products.

Showing 1 - 4 of 4 items
Showing 1 - 4 of 4 items