“Độc đáo, không đại trà nhưng phải tạo được phong cách riêng.”

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Quà tặng năm mới dành cho đối tác, bạn bè, Người nước ngoài, những ai xa quê hương nhưng vẫn nhớ về cội nguồi

Bạn có đang tìm kiếm quà tặng dành cho đối tác hay bạn bè là người nước ngoài? Hoặc tìm kiếm quà tặng dành cho những người xa quê hương? 
Xin giới thiệu bộ lịch “Nét đẹp Việt Nam” của Trang web ThietKeLichDocQuyen.vn thuộc công ty Việt Art. Đây là bộ lịch rất “mộc mạc” Việt Nam với bộ tranh vẽ những hình ảnh lifestyle ngày thường các sinh hoạt đời sống Việt. Đâu đó là những nụ cười lạc quan dù mưu sinh vất vả, là vẻ đẹp giản dị trong lao động, hay một phút nghĩ ngơi trong ngày. Tại đây, Với đội ngũ chuyên nghiệp, có tâm với nghề đã tạo ra những sản phẩm hơn cả giá trị thực tế mang lại.

Bộ lịch được in trên giấy mỹ thuật dày dặn, đế gỗ, đóng hộp giấy hoặc theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với công ty TNHH Quảng Cáo Việt Art

Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thiên) Or 0909 981 181 (C. Yến) để được tư vấn.

Website: thietkelichdocquyen.vn

Reviews

Write a review

“Độc đáo, không đại trà nhưng phải tạo được phong cách riêng.”

“Độc đáo, không đại trà nhưng phải tạo được phong cách riêng.”

Write a review

6 other products in the same category:

“Độc đáo, không đại trà nhưng phải tạo được phong cách riêng.” <h2>Qu&agrave; tặng năm mới d&agrave;nh cho đối t&aacute;c, bạn b&egrave;, Người nước ngo&agrave;i, những ai xa qu&ecirc; hương nhưng vẫn nhớ về cội nguồi</h2> <p>Bạn c&oacute; đang t&igrave;m kiếm qu&agrave; tặng d&agrave;nh cho đối t&aacute;c hay bạn b&egrave; l&agrave; người nước ngo&agrave;i? Hoặc t&igrave;m kiếm qu&agrave; tặng d&agrave;nh cho những người xa qu&ecirc; hương?&nbsp;<br /> Xin giới thiệu bộ lịch &ldquo;N&eacute;t đẹp Việt Nam&rdquo; của Trang web ThietKeLichDocQuyen.vn thuộc c&ocirc;ng ty Việt Art. Đ&acirc;y l&agrave; bộ lịch rất &ldquo;mộc mạc&rdquo; Việt Nam với bộ tranh vẽ những h&igrave;nh ảnh lifestyle ng&agrave;y thường c&aacute;c sinh hoạt đời sống Việt. Đ&acirc;u đ&oacute; l&agrave; những nụ cười lạc quan d&ugrave; mưu sinh vất vả, l&agrave; vẻ đẹp giản dị trong lao động, hay một ph&uacute;t nghĩ ngơi trong ng&agrave;y.&nbsp;Tại đ&acirc;y, Với đội ngũ chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; t&acirc;m với nghề đ&atilde; tạo ra những sản phẩm hơn cả gi&aacute; trị thực tế mang lại.</p> <p>Bộ lịch được in tr&ecirc;n giấy mỹ thuật d&agrave;y dặn, đế gỗ, đ&oacute;ng hộp giấy hoặc theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với c&ocirc;ng ty TNHH Quảng C&aacute;o Việt Art</p> <p>Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư x&aacute; Chu Văn An, Phường 26, Q. B&igrave;nh Thạnh</p> <p>Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thi&ecirc;n) Or 0909 981 181 (C. Yến) để được tư vấn.</p> <p>Website: thietkelichdocquyen.vn</p>
0 VNĐ