Khung ảnh - 214 Trắng View larger

Khung ảnh - 214 Trắng

New

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sẽ được lưu giữ một cách cẩn thận với một khung ảnh hoàn hảo. Khung ảnh tại Việt Art sẽ giúp bạn làm tốt điều đó. Khung hình với hình ảnh ngày mới yêu để kỉ niệm ngày cưới sẽ hâm nóng lại tình cảm của vợ chồng bạn đấy. Thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Dùng Khung ảnh tại Việt Art để làm quà sinh nhật cũng là một ý tưởng rất thú vị.

More details

60,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Composite dày 4,7 cm, kính bảo vệ 2mm
Quy cách 21 X 29.7cm, 25 X 35cm, 30 X 42cm và làm theo yêu cầu
Màu sắc Trắng

More info

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sẽ được lưu giữ một cách cẩn thận với một khung ảnh hoàn hảo. Khung ảnh tại Việt Art sẽ giúp bạn làm tốt điều đó, bạn lúc nào cũng có thể thấy nụ cười của người thân bên cạnh, thật gần gũi. Một món quà sinh nhật cũng là ý kiến không tồi chút nào.

Bo vin khung nh.

Được làm bằng chất liệu composite giả gỗ, có tác dụng bảo vệ và là khung chịu lực cho toàn bộ khung ảnh.

Lp kính trong sut bo vnh.

Kính tạo cho bức ảnh vẻ bóng bẩy đồng thời có tác dụng bảo vệ tác phẩm khỏi các tác nhân gây hại như ánh nắng, nước và trầy xước trong quá trình sử dụng. Kính cũng giúp cho việc bảo quản tác phẩm tiện lợi hơn, chống bám bụi lên tác phẩm và lại dễ lau chùi.

Ván MDF (Medium-Density Fiberboard)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ván MDF mật độ cao. Loại ván này đã được xử lý ngâm tẩm kỹ lưỡng để chống nấm mốc, mối mọt thích hợp với điều kiện nhiệt đới nhiều mưa của Việt Nam.

Vậy có thể treo khung ảnh tại những vị trí nào?

Sản phẩm có thể được phối hợp ở rất nhiều nơi trong căn nhà, nổi bật có thể trang trí trong phòng khách trên ghế sopha hay bàn ăn, trong phòng ngủ hay trong phòng bếp, ngay dưới chân cầu thang hay bất kỳ bức tường trống nào của căn nhà. 

Reviews

Write a review

Khung ảnh - 214 Trắng

Khung ảnh - 214 Trắng

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sẽ được lưu giữ một cách cẩn thận với một khung ảnh hoàn hảo. Khung ảnh tại Việt Art sẽ giúp bạn làm tốt điều đó. Khung hình với hình ảnh ngày mới yêu để kỉ niệm ngày cưới sẽ hâm nóng lại tình cảm của vợ chồng bạn đấy. Thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Dùng Khung ảnh tại Việt Art để làm quà sinh nhật cũng là một ý tưởng rất thú vị.

Write a review

Khung ảnh - 214 Trắng <p>Những khoảnh khắc đ&aacute;ng nhớ nhất sẽ được lưu giữ một c&aacute;ch cẩn thận với một khung ảnh ho&agrave;n hảo.&nbsp;Khung ảnh tại Việt Art sẽ gi&uacute;p bạn l&agrave;m tốt điều đ&oacute;, bạn l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; thể thấy nụ cười của người th&acirc;n b&ecirc;n cạnh, thật gần gũi. Một m&oacute;n qu&agrave; sinh nhật cũng l&agrave; &yacute; kiến kh&ocirc;ng tồi ch&uacute;t n&agrave;o.</p> <p><strong>Bo vi</strong><strong>ề</strong><strong>n khung </strong><strong>ả</strong><strong>nh.</strong></p> <p>Được l&agrave;m bằng chất liệu composite giả gỗ, c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ v&agrave; l&agrave; khung chịu lực cho to&agrave;n bộ khung ảnh.</p> <p><strong>L</strong><strong>ớ</strong><strong>p k</strong><strong>&iacute;</strong><strong>nh trong su</strong><strong>ố</strong><strong>t b</strong><strong>ả</strong><strong>o v</strong><strong>ệ</strong><strong>ả</strong><strong>nh.</strong></p> <p>K&iacute;nh tạo cho bức ảnh vẻ b&oacute;ng bẩy đồng thời c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ t&aacute;c phẩm khỏi c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại như &aacute;nh nắng, nước v&agrave; trầy xước trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng. K&iacute;nh cũng gi&uacute;p cho việc bảo quản t&aacute;c phẩm tiện lợi hơn, chống b&aacute;m bụi l&ecirc;n t&aacute;c phẩm v&agrave; lại dễ lau ch&ugrave;i.</p> <p><strong>V&aacute;n MDF (Medium-Density Fiberboard)</strong></p> <p>Cuối c&ugrave;ng nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần quan trọng l&agrave; v&aacute;n MDF mật độ cao. Loại v&aacute;n n&agrave;y đ&atilde; được xử l&yacute; ng&acirc;m tẩm kỹ lưỡng để chống nấm mốc, mối mọt th&iacute;ch hợp với điều kiện nhiệt đới nhiều mưa của Việt Nam.</p> <p><strong>Vậy c&oacute; thể treo khung ảnh tại những vị tr&iacute; n&agrave;o?</strong></p> <p>Sản phẩm c&oacute; thể được phối hợp ở rất nhiều nơi trong căn nh&agrave;, nổi bật c&oacute; thể trang tr&iacute; trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch tr&ecirc;n ghế sopha hay b&agrave;n ăn, trong ph&ograve;ng ngủ hay trong ph&ograve;ng bếp, ngay dưới ch&acirc;n cầu thang hay bất kỳ bức tường trống n&agrave;o của căn nh&agrave;.&nbsp;</p>
60,000 VNĐ