Khung ảnh - F3 Nâu View larger

Khung ảnh - F3 Nâu

New

Khung ảnh treo tường Việt Art cho bạn tha hồ trang trí cho tổ ấm, lưu giữ những kỉ niệm, khoảng khắc đáng nhớ.

Là một món quà xinh xắn độc đáo cho người thân, bạn bè, nhất là bé yêu của bạn.

Tạo cho bạn một không gian sống và làm việc thoải mái, khẳng định đẳng cấp thẩm mỹ.

More details

60,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Composite dày 3cm, kính bảo vệ 2mm
Quy cách 21 X 29.7cm, 25 X 35cm, 30 X 42cm và làm theo yêu cầu
Màu sắc Nâu

More info

Bạn có rất nhiều những album ảnh cất trong ngăn kéo? Mỗi lần giở ra xem, bạn sống lại với những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong những thời điểm khác nhau? Những tấm hình đem đến cho bạn niềm vui, giúp bạn thêm quý yêu cuộc sống, bản thân mình và gia đình, bạn bè thân mến? Rất nhiều người giống bạn. Sự vội vã của đời sống, bận rộn của công việc,… đã khiến rất nhiều người bỏ quên những album ảnh của mình, để chúng bị phủ bụi buồn bã.

Bộ khung ảnh treo tường phong cách Việt Art sẽ là một món quà xinh xắn độc đáo cho người thân, bạn bè, nhất là bé yêu của bạn. Khung ảnh Việt Art cho bạn tha hồ trang trí cho tổ ấm của mình với những tranh ảnh đầy màu sắc, cùng lưu giữ những kỉ niệm, khoảng khắc đáng nhớ một cách yêu thương hơn bao giờ hết.

Bo vin khung nh.

Được làm bằng chất liệu composite giả gỗ, có tác dụng bảo vệ và là khung chịu lực cho toàn bộ khung ảnh.

Lp kính trong sut bo vnh.

Kính tạo cho bức ảnh vẻ bóng bẩy đồng thời có tác dụng bảo vệ tác phẩm khỏi các tác nhân gây hại như ánh nắng, nước và trầy xước trong quá trình sử dụng. Kính cũng giúp cho việc bảo quản tác phẩm tiện lợi hơn, chống bám bụi lên tác phẩm và lại dễ lau chùi.

Ván MDF (Medium-Density Fiberboard)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ván MDF mật độ cao. Loại ván này đã được xử lý ngâm tẩm kỹ lưỡng để chống nấm mốc, mối mọt thích hợp với điều kiện nhiệt đới nhiều mưa của Việt Nam.

Reviews

Write a review

Khung ảnh - F3 Nâu

Khung ảnh - F3 Nâu

Khung ảnh treo tường Việt Art cho bạn tha hồ trang trí cho tổ ấm, lưu giữ những kỉ niệm, khoảng khắc đáng nhớ.

Là một món quà xinh xắn độc đáo cho người thân, bạn bè, nhất là bé yêu của bạn.

Tạo cho bạn một không gian sống và làm việc thoải mái, khẳng định đẳng cấp thẩm mỹ.

Write a review

Khung ảnh - F3 Nâu <p>Bạn c&oacute; rất nhiều những album ảnh cất trong ngăn k&eacute;o? Mỗi lần giở ra xem, bạn sống lại với những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh ph&uacute;c trong những thời điểm kh&aacute;c nhau? Những tấm h&igrave;nh đem đến cho bạn niềm vui, gi&uacute;p bạn th&ecirc;m qu&yacute; y&ecirc;u cuộc sống, bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; th&acirc;n mến? Rất nhiều người giống bạn. Sự vội v&atilde; của đời sống, bận rộn của c&ocirc;ng việc,&hellip; đ&atilde; khiến rất nhiều người bỏ qu&ecirc;n những album ảnh của m&igrave;nh, để ch&uacute;ng bị phủ bụi buồn b&atilde;.</p> <p>Bộ khung ảnh treo tường phong c&aacute;ch Việt Art sẽ l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; xinh xắn độc đ&aacute;o cho người th&acirc;n, bạn b&egrave;, nhất l&agrave; b&eacute; y&ecirc;u của bạn. Khung ảnh Việt Art cho bạn tha hồ trang tr&iacute; cho t&ocirc;̉ &acirc;́m của m&igrave;nh với những tranh ảnh đ&acirc;̀y m&agrave;u sắc, c&ugrave;ng lưu giữ những kỉ niệm, khoảng khắc đ&aacute;ng nhớ một c&aacute;ch y&ecirc;u thương hơn bao giờ hết.</p> <p><strong>Bo vi</strong><strong>ề</strong><strong>n khung </strong><strong>ả</strong><strong>nh.</strong></p> <p>Được l&agrave;m bằng chất liệu composite giả gỗ, c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ v&agrave; l&agrave; khung chịu lực cho to&agrave;n bộ khung ảnh.</p> <p><strong>L</strong><strong>ớ</strong><strong>p k</strong><strong>&iacute;</strong><strong>nh trong su</strong><strong>ố</strong><strong>t b</strong><strong>ả</strong><strong>o v</strong><strong>ệ</strong><strong>ả</strong><strong>nh.</strong></p> <p>K&iacute;nh tạo cho bức ảnh vẻ b&oacute;ng bẩy đồng thời c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ t&aacute;c phẩm khỏi c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại như &aacute;nh nắng, nước v&agrave; trầy xước trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng. K&iacute;nh cũng gi&uacute;p cho việc bảo quản t&aacute;c phẩm tiện lợi hơn, chống b&aacute;m bụi l&ecirc;n t&aacute;c phẩm v&agrave; lại dễ lau ch&ugrave;i.</p> <p><strong>V&aacute;n MDF (Medium-Density Fiberboard)</strong></p> <p>Cuối c&ugrave;ng nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần quan trọng l&agrave; v&aacute;n MDF mật độ cao. Loại v&aacute;n n&agrave;y đ&atilde; được xử l&yacute; ng&acirc;m tẩm kỹ lưỡng để chống nấm mốc, mối mọt th&iacute;ch hợp với điều kiện nhiệt đới nhiều mưa của Việt Nam.</p>
60,000 VNĐ