Khung chữ A View larger

Khung chữ A

New

So với các loại standy có cấu trúc chữ X, chữ L, thì Poster stand (khung ảnh quảng cáo) có nhiều ưu điểm hơn: Vững chắc, sang trọng, đẹp,bền và chịu được gió - ngay cả khi để ngoài trời. Poster stand đáng được lựa chọn cho các buổi trình diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, các hội chợ triển lãm và trưng bày tại các showroom nhằm đạt hiệu quả tối ưu về quảng cáo.

More details

800,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Khung nhôm định hình (rộng 3.5cm, dày 2mm).
Quy cách Kích thước tiêu chuẩn: 60cm x 120cm (tính cả chân đế). Kích thước mặt bảng quảng cáo: 60cm x 80cm.

More info

So với các loại standy có cấu trúc chữ X, chữ L (X banner, L banner), thì Poster stand (khung ảnh quảng cáo) có nhiều ưu điểm hơn: Vững chắc, sang trọng, đẹp,bền và chịu được gió - ngay cả khi để ngoài trời. Với giá thành chỉ bằng 2 lần X banner (dạng khung treo chữ X), rõ ràng poster stand đáng được lựa chọn cho các buổi trình diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, các hội chợ triển lãm và trưng bày tại các showroom nhằm đạt hiệu quả tối ưu về quảng cáo. Poster stand (khung ảnh quảng cáo) cũng được dùng để trưng bày ảnh cưới - chuyên dành cho các studio cho thuê.

Thông số kỹ thuật

Khung nhôm định hình (rộng 3.5cm, dày 2mm).

Kích thước tiêu chuẩn: 60cm x 120cm (tính cả chân đế).

Kích thước mặt bảng quảng cáo: 60cm x 80cm.

Tháo lắp vật liệu quảng cáo bằng khóa bản lề tự động.

Sử dụng chất liệu: Bạt Hiflex, decal, PP, backlit film, giấy ảnh..

Có thể lắp thêm mặt kính thủy tinh hay mica để tăng yếu tố thẩm mỹ.

Độ bền: 1-5 năm

Reviews

Write a review

Khung chữ A

Khung chữ A

So với các loại standy có cấu trúc chữ X, chữ L, thì Poster stand (khung ảnh quảng cáo) có nhiều ưu điểm hơn: Vững chắc, sang trọng, đẹp,bền và chịu được gió - ngay cả khi để ngoài trời. Poster stand đáng được lựa chọn cho các buổi trình diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, các hội chợ triển lãm và trưng bày tại các showroom nhằm đạt hiệu quả tối ưu về quảng cáo.

Write a review

30 other products in the same category:

Khung chữ A <p>So với c&aacute;c loại standy c&oacute; cấu tr&uacute;c chữ X, chữ L (X banner, L banner), th&igrave; Poster stand (khung ảnh quảng c&aacute;o) c&oacute; nhiều ưu điểm hơn: Vững chắc, sang trọng, đẹp,bền v&agrave; chịu được gi&oacute;&nbsp;- ngay cả khi để ngo&agrave;i trời.&nbsp;Với gi&aacute; th&agrave;nh chỉ bằng 2 lần X banner (dạng khung treo chữ X), r&otilde; r&agrave;ng poster stand đ&aacute;ng được lựa chọn cho c&aacute;c buổi tr&igrave;nh diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, c&aacute;c hội chợ triển l&atilde;m v&agrave; trưng b&agrave;y tại c&aacute;c showroom nhằm đạt hiệu quả tối ưu về quảng c&aacute;o. Poster stand (khung ảnh quảng c&aacute;o) cũng được d&ugrave;ng để trưng b&agrave;y ảnh cưới - chuy&ecirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;c studio cho thu&ecirc;.</p> <h5><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></h5> <p>Khung nh&ocirc;m định h&igrave;nh (rộng 3.5cm, d&agrave;y 2mm).</p> <p>K&iacute;ch thước ti&ecirc;u chuẩn: 60cm x 120cm (t&iacute;nh cả ch&acirc;n đế).</p> <p>K&iacute;ch thước mặt bảng quảng c&aacute;o: 60cm x 80cm.</p> <p>Th&aacute;o lắp vật liệu quảng c&aacute;o bằng kh&oacute;a bản lề tự động.</p> <p>Sử dụng chất liệu: Bạt Hiflex, decal, PP, backlit film, giấy ảnh..</p> <p>C&oacute; thể lắp th&ecirc;m mặt k&iacute;nh thủy tinh hay mica để tăng yếu tố thẩm mỹ.</p> <p>Độ bền: 1-5 năm</p>
800,000 VNĐ