Giá hinh cung View larger

Giá hình cung

New

Standee hình cung là một loại ấn phẩm đặc trưng và được sử dụng phổ biến nhằm hỗ trợ treo banner, poster quảng cáo

More details

300,000 VNĐ

More info

Nếu bạn không thích standee chữ X hay banner cuốn thông thường, thì giá hình cung là sự lựa chọn khác cho bạn. Trong các sự kiện quan trọng và yêu cầu tính chuyên nghiệp cao như hội nghị khách hàng, triển lãm, lễ khánh thành, ra mắt sản phẩm, khai trương showroom,… giá hình cung sẽ giúp bạn gửi thông điệp quảng cáo đến khách hàng một cách hiệu quả nhất. 

Standee hình cung được thiết độc đáo, đẹp mắt và cách thức sử dụng trong việc treo banner, poster cũng đơn giản. Thể hiện được tính sang trọng, hấp dẫn của standee hình cung.
Được thiết kế ít chi tiết, đơn giản, trọng lượng nhẹ. Chân standee hình cung có thể gấp lại được giúp cho việc di chuyển trở nên dễ dàng.
Được tạo ra từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện giúp tăng thêm độ bền cho sản phẩm trong quá trình sử dụng. Vì có thể chịu đựng tốt mọi thời tiết

Reviews

Write a review

Giá hình cung

Giá hình cung

Standee hình cung là một loại ấn phẩm đặc trưng và được sử dụng phổ biến nhằm hỗ trợ treo banner, poster quảng cáo

Write a review

30 other products in the same category:

Giá hình cung <p>Nếu bạn kh&ocirc;ng th&iacute;ch <strong>standee chữ X</strong> hay banner cuốn th&ocirc;ng thường, th&igrave; <strong>gi&aacute; h&igrave;nh cung</strong> l&agrave; sự lựa chọn kh&aacute;c cho bạn. Trong c&aacute;c sự kiện quan trọng v&agrave; y&ecirc;u cầu t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp cao như hội nghị kh&aacute;ch h&agrave;ng, triển l&atilde;m, lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh, ra mắt sản phẩm, khai trương showroom,&hellip; gi&aacute; h&igrave;nh cung sẽ gi&uacute;p bạn gửi th&ocirc;ng điệp quảng c&aacute;o đến kh&aacute;ch h&agrave;ng một c&aacute;ch hiệu quả nhất.&nbsp;</p> <p><span><em><strong>Standee h&igrave;nh cung</strong></em>&nbsp;được thiết độc đ&aacute;o, đẹp mắt v&agrave; c&aacute;ch thức sử dụng trong việc treo banner, poster cũng đơn giản. Thể hiện được t&iacute;nh sang trọng, hấp dẫn của standee h&igrave;nh cung.</span><br />Được thiết kế &iacute;t chi tiết, đơn giản, trọng lượng nhẹ. Ch&acirc;n&nbsp;<em><strong>standee h&igrave;nh cung</strong></em>&nbsp;c&oacute; thể gấp lại được gi&uacute;p cho việc di chuyển trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng.<br />Được tạo ra từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện gi&uacute;p tăng th&ecirc;m độ bền cho sản phẩm trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng. V&igrave; c&oacute; thể chịu đựng tốt mọi thời tiết</p> <p><span class="_5mfr _47e3"><span class="_7oe">
300,000 VNĐ