Giá chữ L View larger

Giá chữ L

New

Giá chữ L với tạo hình tân tiến, cấu trúc đơn giản hiện đại, có thể tháo lắp dễ dàng. Tuỳ vào kích thước poster có thể tùy ý thay đổi điều chỉnh độ cao hay chiều rộng của giá; hình ảnh xoay chuyển 360°, điều này tạo được sự linh hoạt cho giá chữ L. Một điều nữa là giá có thể xếp nhỏ cho vào bao vận chuyển rất thuận tiện.  

More details

300,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Chân hợp kim, cột chống hợp kim nhôm.
Quy cách 60cm*160cm và 80cm*210cm
Bao bì Bao chuyên dụng màu đen

More info

Giá chữ Lvới tạo hình tân tiến, cấu trúc đơn giản hiện đại, có thể tháo lắp dễ dàng. Tuỳ vào kích thước poster có thể tùy ý thay đổi điều chỉnh độ cao hay chiều rộng của giá chữ L; hình ảnh xoay chuyển 360°, điều này tạo được sự linh hoạt cho giá. Một điều nữa là giá có thể xếp nhỏ cho vào bao vận chuyển rất thuận tiện.  

Sản phẩm sử dụng cho hội chợ - Triển lãm - Trưng bày sản phẩm - Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ - Siêu thị - Cửa hàng - Trung tâm vui chơi giải trí - Các trận đấu thể thao - Các buổi biểu diễn nghệ thuật - Lễ khai trương, khánh thành hoặc được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh , các shop thời trang và trước cửa các công ty, doanh nghiệp.

Reviews

Write a review

Giá chữ L

Giá chữ L

Giá chữ L với tạo hình tân tiến, cấu trúc đơn giản hiện đại, có thể tháo lắp dễ dàng. Tuỳ vào kích thước poster có thể tùy ý thay đổi điều chỉnh độ cao hay chiều rộng của giá; hình ảnh xoay chuyển 360°, điều này tạo được sự linh hoạt cho giá chữ L. Một điều nữa là giá có thể xếp nhỏ cho vào bao vận chuyển rất thuận tiện.  

Write a review

30 other products in the same category:

Giá chữ L <p><span lang="EN-US">Gi&aacute; chữ L</span><span lang="EN-US">với </span>tạo h&igrave;nh t&acirc;n tiến, <span lang="EN-US">cấu tr&uacute;c </span>đơn giản <span lang="EN-US">m&agrave; </span>hiện đại, <span lang="EN-US">c&oacute; thể </span>th&aacute;o lắp dễ d&agrave;ng<span lang="EN-US">. Tuỳ v&agrave;o k&iacute;ch thước </span>poster c&oacute; thể t&ugrave;y &yacute; thay đổi điều chỉnh độ cao hay chiều rộng của gi&aacute;&nbsp;chữ L; h&igrave;nh ảnh xoay chuyển 360&deg;<span lang="EN-US">, điều n&agrave;y tạo được sự </span>linh hoạt<span lang="EN-US"> cho gi&aacute;. Một điều nữa l&agrave; gi&aacute;</span> c&oacute; thể xếp nhỏ cho v&agrave;o bao <span lang="EN-US">vận chuyển rất </span>thuận tiện<span lang="EN-US">. </span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sản phẩm sử dụng cho hội chợ - Triển l&atilde;m - Trưng b&agrave;y sản phẩm - Giới thiệu h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ - Si&ecirc;u thị - Cửa h&agrave;ng - Trung t&acirc;m vui chơi giải tr&iacute; - C&aacute;c trận đấu thể thao - C&aacute;c buổi biểu diễn nghệ thuật - Lễ kh<span lang="EN-US">a</span>i trương, kh&aacute;nh th&agrave;nh<span lang="EN-US"> hoặc </span>được sử dụng rộng r&atilde;i trong kinh doanh , c&aacute;c shop thời trang v&agrave; trước cửa c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp<span lang="EN-US">.</span></p>
300,000 VNĐ