Giá để tài liệu gác xếp ( giá để tài liệu 6 tầng )

New

Giá để tài liệu 6 tầng có 6 khay để tài liệu, hướng về hai phía, rất cơ động cho việc di chuyển trưng bày, thu gọn vận chuyển dễ dàng, khung nhôm trắng sang trọng.

More details

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Khung nhôm, mặt để tài liệu Mika trong suốt
Quy cách khi dùng 0.34x0.26x1.6m khi hạ xuống 0.34x0.26x0.15m
Màu sắc trắng bạc
Bao bì Vali đặt sản phẩm.

More info

Giá để tài liệu 6 tầng ( cách gọi khác: giá để tài liệu zic zac 6 tầng) dùng đựng tài liệu, brochure kích thước A4.   Giá để tài liệu 6 tầng là một vật dụng không thể thiếu tại các cơ quan, ngân hàng, các công ty thương mại, sản xuất, truyền thông.. 

Là một loại dụng cụ rất cơ động, Với đặc tính gọn nhẹ, tiện lợi và sang trọng. Có khóa an toàn khi kéo ra sử dụng và đễ dàng xếp gọn lại cất vào vali.

Đến với Vietartstore.com, Quý khách sẽ được cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất, chính sách giá nhiều ưu đãi, thời gian cung ứng nhanh nhất.

Reviews

Write a review

Giá để tài liệu gác xếp ( giá để tài liệu 6 tầng )

Giá để tài liệu gác xếp ( giá để tài liệu 6 tầng )

Giá để tài liệu 6 tầng có 6 khay để tài liệu, hướng về hai phía, rất cơ động cho việc di chuyển trưng bày, thu gọn vận chuyển dễ dàng, khung nhôm trắng sang trọng.

Write a review

30 other products in the same category:

Giá để tài liệu gác xếp ( giá để tài liệu 6 tầng ) <p><strong>Gi&aacute; để t&agrave;i liệu 6 tầng </strong>( c&aacute;ch gọi kh&aacute;c: gi&aacute; để t&agrave;i liệu zic zac 6 tầng) d&ugrave;ng đựng t&agrave;i liệu, brochure k&iacute;ch thước A4. &nbsp;&nbsp;<strong>Gi&aacute; để t&agrave;i liệu 6 tầng&nbsp;</strong>l&agrave; một vật dụng kh&ocirc;ng thể thiếu tại c&aacute;c cơ quan, ng&acirc;n h&agrave;ng, c&aacute;c c&ocirc;ng ty thương mại, sản xuất, truyền th&ocirc;ng..&nbsp;</p> <p>L&agrave; một loại dụng cụ rất cơ động,&nbsp;Với đặc t&iacute;nh gọn nhẹ, tiện lợi v&agrave; sang trọng. C&oacute; kh&oacute;a an to&agrave;n khi k&eacute;o ra sử dụng v&agrave; đễ d&agrave;ng xếp gọn lại cất v&agrave;o vali.</p> <p>Đến với <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Vietartstore.com</em></strong></span>, Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất, ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; nhiều ưu đ&atilde;i, thời gian cung ứng nhanh nhất.</p>
0 VNĐ