Lịch treo tường - Khoảnh khắc diệu kỳ

New

Lịch treo tường là một nét thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Lịch treo tường đã có từ bao đời nay, xuất hiện như một phần không thể thiếu trong mỗi nếp nhà của người Việt. 

More details

21,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Giấy couche 200g
Quy cách 40x60
Loại Lịch lò xo 7 tờ

More info

Ngoài việc là một công cụ để xem ngày tháng, lễ, Tết… lịch treo tường thường được in những tranh vẽ dân gian,  tranh phong cảnh, tĩnh vật, thư pháp… ngoài ra còn được thiết kế theo từng chủ đề khác nhau. Văn hóa tặng lịch những ngày cận tết đã trở nên thân thuộc với người Việt, các doanh nghiệp ngoài việc mục đích dùng tặng tri ân khách hàng mà còn là cách để quảng cáo thương hiệu của mình trong suốt một năm trời.Cho nên việc thiết kế một ấn phẩm lịch phải làm sao mang tính thẩm mỹ, lôi cuốn, sáng tạo, mới lạ mà phải truyền đạt thông điệp mà doanh nghiệp muốn gừi đến khách hàng như thế nào. Chúng tôi, Vietart với nhiều năm kinh nghiệp thiết kế chuyên nghiệp gừi đến quý khách bộ lịch với chủ đế " Khoảnh khắc diệu kỳ" hoàn toàn mới lạ, khác biệt chỉ qua những hình ảnh binh dị từ cuộc sống, sự chia sẻ,đồng cảm, gắn kết...sự kết hợp những hình ảnh lại với nhau cho ta một cảm xúc khó tả.

Reviews

Write a review

Lịch treo tường - Khoảnh khắc diệu kỳ

Lịch treo tường - Khoảnh khắc diệu kỳ

Lịch treo tường là một nét thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Lịch treo tường đã có từ bao đời nay, xuất hiện như một phần không thể thiếu trong mỗi nếp nhà của người Việt. 

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch treo tường - Khoảnh khắc diệu kỳ <p>Ngo&agrave;i việc l&agrave; một c&ocirc;ng cụ để xem ng&agrave;y th&aacute;ng, lễ, Tết&hellip; lịch treo tường thường được in những tranh vẽ d&acirc;n gian, &nbsp;tranh phong cảnh, tĩnh vật, thư ph&aacute;p&hellip; ngo&agrave;i ra c&ograve;n được thiết kế theo từng chủ đề kh&aacute;c nhau. Văn h&oacute;a tặng lịch những ng&agrave;y cận tết đ&atilde; trở n&ecirc;n th&acirc;n thuộc với người Việt, c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i việc mục đ&iacute;ch d&ugrave;ng tặng tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;ch để quảng c&aacute;o thương hiệu của m&igrave;nh trong suốt một năm trời.Cho n&ecirc;n việc thiết kế một ấn phẩm lịch phải l&agrave;m sao mang t&iacute;nh thẩm mỹ, l&ocirc;i cuốn, s&aacute;ng tạo, mới lạ m&agrave; phải truyền đạt th&ocirc;ng điệp m&agrave; doanh nghiệp muốn gừi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng như thế n&agrave;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i, Vietart với nhiều năm kinh nghiệp thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp gừi đến qu&yacute; kh&aacute;ch bộ lịch với chủ đế " Khoảnh khắc diệu kỳ" ho&agrave;n to&agrave;n mới lạ, kh&aacute;c biệt chỉ qua những h&igrave;nh ảnh binh dị từ cuộc sống, sự chia sẻ,đồng cảm, gắn kết...sự kết hợp những h&igrave;nh ảnh lại với nhau cho ta một cảm x&uacute;c kh&oacute; tả.</p>
21,000 VNĐ