Lịch bàn - LANDSCAPE OF VIETNAM View larger

Lịch bàn - LANDSCAPE OF VIETNAM

New

Lịch để bàn - LANDSCAPE OF VIETNAM: với ấn phẩm lịch này quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh đất nước, con người Viêt nam tuyệt đẹp trong những tấm lịch được thiết kế mới lạ, sáng tạo.

More details

21,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Couche matt 250
Quy cách 16x22

More info

LỊCH TẾT ĐỂ BÀN

 

Lịch để bàn là một món quà thời gian ý nghĩa đối với mỗi công ty doanh nghiệp cũng như với mỗi cá nhân gia đình, nó như một người bạn đồng hành với bạn trong suốt một năm bận rộn. Trong nhịp sống hối hả hiện nay, sẽ có đôi lúc bạn bất chợt quên đi hay lỡ bỏ qua một điều gì đó quan trọng và điều đó có thể sẽ làm bạn phiền lòng hoặc có thể nó sẽ còn ảnh hưởng đến ai đó quanh bạn. 

Reviews

Write a review

Lịch bàn - LANDSCAPE OF VIETNAM

Lịch bàn - LANDSCAPE OF VIETNAM

Lịch để bàn - LANDSCAPE OF VIETNAM: với ấn phẩm lịch này quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh đất nước, con người Viêt nam tuyệt đẹp trong những tấm lịch được thiết kế mới lạ, sáng tạo.

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch bàn - LANDSCAPE OF VIETNAM <h1><strong>LỊCH TẾT ĐỂ B&Agrave;N</strong></h1> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><big><strong>Lịch để b&agrave;n</strong>&nbsp;l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; thời gian &yacute; nghĩa đối với mỗi c&ocirc;ng ty doanh nghiệp cũng như với mỗi c&aacute; nh&acirc;n gia đ&igrave;nh, n&oacute; như một người bạn đồng h&agrave;nh với bạn trong suốt một năm bận rộn. Trong nhịp sống hối hả hiện nay, sẽ c&oacute; đ&ocirc;i l&uacute;c bạn bất chợt qu&ecirc;n đi hay lỡ bỏ qua một điều g&igrave; đ&oacute; quan trọng v&agrave; điều đ&oacute; c&oacute; thể sẽ l&agrave;m bạn phiền l&ograve;ng hoặc c&oacute; thể n&oacute; sẽ c&ograve;n ảnh hưởng đến ai đ&oacute; quanh bạn.</big><big>&nbsp;</big></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
21,000 VNĐ