Mica Đài Loan View larger

Mica Đài Loan

New

Mica Đài Loan với độ bền cao và những tính năng ưu việt. Được ưa chuộng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Thông số kỹ thuật:
Tấm mica có kích thước chuẩn là 1220 x 2440mm
Độ dày : 1.5mm ~ 10mm
Màu sắc: đa dạng

More details

0 VNĐ

More info

 

 

  

BẢNG BÁO GIÁ TẤM NHỰA MICA ĐÀI LOAN FS - FUSHENG

STT

ĐỘ DÀY TẤM (mm)

ĐƠN GIÁ (MÀU TRONG SUỐT)

ĐƠN GIÁ (MÀU XUYÊN ĐÈN)

ĐƠN GIÁ (MÀU KHÔNG XUYÊN ĐÈN)

1

5

930.000

 

 

2

1,5

530.000

 

 

3

1,8

550.000

580.000

620.000

4

2

575.000

615.000

655.000

5

2,5

690.000

730.000

770.000

6

3

825.000

870.000

900.000

7

4

1.110.000

1.150.000

1.180.000

8

4,5

1.240.000

1.280.000

 

9

5

1.380.000

1.420.000

1.460.000

10

8

2.220.000

2.260.000

2.300.000

11

8

2.520.000

 

 

12

10

2.780.000

2.820.000

2.880.000

13

15

4.457.000

 

 

14

18

5.348.000

 

 

15

20

5.942.000

 

 

 
 

Bảng Giá tấm mica: Đài Loan Trắng Sữa

STT

QUY CÁCH

GIÁ BÁN

1

1,3 *1200*2440

270.000 VNĐ

2

1,5 *1200*2440

290.000 VNĐ

3

1,7 *1200*2440

330.000 VNĐ

4

1,8 *1200*2440

340.000 VNĐ

5

2,0 *1200*2440

370.000 VNĐ

6

2,3 *1200*2440

420.000 VNĐ

7

2,5 *1200*2440

450.000 VNĐ

8

2,8 *1200*2440

500.000 VNĐ

9

3,0 *1200*2440

530.000 VNĐ

10

3,8 *1200*2440

660.000 VNĐ

11

4,0 *1200*2440

700.000 VNĐ

12

4,5 *1200*2440

780.000 VNĐ

Reviews

Write a review

Mica Đài Loan

Mica Đài Loan

Mica Đài Loan với độ bền cao và những tính năng ưu việt. Được ưa chuộng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Thông số kỹ thuật:
Tấm mica có kích thước chuẩn là 1220 x 2440mm
Độ dày : 1.5mm ~ 10mm
Màu sắc: đa dạng

Write a review

30 other products in the same category:

Mica Đài Loan <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></p> <div align="center"> <table style="width: 90%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="5"> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute; TẤM NHỰA MICA Đ&Agrave;I LOAN FS - FUSHENG</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>STT</strong></span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ĐỘ D&Agrave;Y TẤM (mm)</strong></span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ĐƠN GI&Aacute; (M&Agrave;U TRONG SUỐT)</strong></span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ĐƠN GI&Aacute; (M&Agrave;U XUY&Ecirc;N Đ&Egrave;N)</strong></span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ĐƠN GI&Aacute; (M&Agrave;U KH&Ocirc;NG XUY&Ecirc;N Đ&Egrave;N)</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">930.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1,5</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">530.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1,8</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">550.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">580.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">620.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">575.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">615.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">655.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2,5</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">690.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">730.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">770.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">6</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">825.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">870.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">900.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">7</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.110.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.150.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.180.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">8</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4,5</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.240.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.280.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.380.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.420.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1.460.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">8</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2.220.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2.260.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2.300.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">11</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">8</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2.520.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">12</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2.780.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2.820.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2.880.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">13</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">15</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4.457.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">14</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">18</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5.348.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">15</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">20</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5.942.000</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>Bảng Gi&aacute; tấm mica: Đ&agrave;i Loan Trắng Sữa</strong></span></p> <table style="width: 400px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="64" /><col width="131" /><col width="161" /></colgroup> <tbody> <tr> <td width="78"> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>STT</strong></span></p> </td> <td width="173"> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>QUY C&Aacute;CH</strong></span></p> </td> <td width="219"> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>GI&Aacute; B&Aacute;N</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">1</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">1,3 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">270.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">2</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">1,5 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">290.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">3</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">1,7 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">330.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">4</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">1,8 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">340.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">5</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">2,0 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">370.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">6</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">2,3 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">420.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">7</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">2,5 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">450.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">8</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">2,8 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">500.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">9</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">3,0 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">530.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">10</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">3,8 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">660.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">11</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">4,0 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">700.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">12</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">4,5 *1200*2440</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">780.000 VNĐ</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
0 VNĐ