Lịch độc quyền - 01 View larger

Lịch độc quyền - 01

New

TẠI SAO PHẢI THIẾT KẾ LỊCH ĐỘC QUYỀN ? bạn có cảm thấy thích thú khi được tặng một cuốn lịch mới lạ, độc đáo?

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Những mẫu thiết kế lịch độc quyền sáng tạo là nguồn cảm hứng vô tận của một nhà thiết kế cũng như sự truyền thông thương hiệu. Thiết kế lịch ấn tượng độc đáo là một món quà ý nghĩa để tri ân khách hàng, cũng như những ấn phẩm khác, thiết kế lịch chuyên nghiệp cũng là một trong cách truyền tải giá trị thương hiệu, thông tin hiệu quả đến khách hàng.

Có  rất nhiều phương pháp tiếp cận sáng tạo có, nhưng một ấn phẩm lịch thành công, luôn hướng tới giá trị cốt lõi, tầm nhìn , định vị thương hiệu, chiến lược phát triển hiện tại của mỗi doanh nghiệp. 

Reviews

Write a review

Lịch độc quyền - 01

Lịch độc quyền - 01

TẠI SAO PHẢI THIẾT KẾ LỊCH ĐỘC QUYỀN ? bạn có cảm thấy thích thú khi được tặng một cuốn lịch mới lạ, độc đáo?

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch độc quyền - 01 <p>Những mẫu thiết kế lịch độc quyền s&aacute;ng tạo l&agrave; nguồn cảm hứng v&ocirc; tận của một nh&agrave; thiết kế cũng như sự truyền th&ocirc;ng thương hiệu. Thiết kế lịch ấn tượng độc đ&aacute;o l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa để tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng, cũng như những ấn phẩm kh&aacute;c, thiết kế lịch chuy&ecirc;n nghiệp cũng l&agrave; một trong c&aacute;ch truyền tải gi&aacute; trị thương hiệu, th&ocirc;ng tin hiệu quả đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>C&oacute; &nbsp;rất nhiều phương ph&aacute;p tiếp cận s&aacute;ng tạo c&oacute;, nhưng một ấn phẩm lịch th&agrave;nh c&ocirc;ng, lu&ocirc;n hướng tới gi&aacute; trị cốt l&otilde;i, tầm nh&igrave;n , định vị thương hiệu, chiến lược ph&aacute;t triển hiện tại của mỗi doanh nghiệp.&nbsp;</p>
0 VNĐ