Hộp đèn khung nhôm bật nắp View larger

Hộp đèn khung nhôm bật nắp

New

Biển hộp đèn (light box) ngày nay không còn xa lạ với chúng ta, khi màn đêm buông xuống là bức tranh đầy màu sắc của các biển hiệu hộp đèn, việc thiết kế các hình ảnh, kiểu dáng hộp đèn, vừa sang trọng vừa hội tụ nhiều yếu tố thu hút khách hàng luôn được khách hàng quan tâm nhất.

More details

This product is no longer in stock

1,800,000 VNĐ

More info

 Biển hộp đèn khung nhôm nắp bật cạnh là loại sản phẩm tiểu biểu, cũng là sản phầm đầu tiên của công nghệ sản xuất hộp đèn siêu mỏng với sự kết hợp hài hòa giữa tính tiện dụng của công nghệ hiện đại và vẻ đẹp truyền thống của những hộp đèn quảng cáo.

Hộp đèn siêu mỏng khung nhôm bật cạnh giúp người sử dụng dễ dàng thay thế poster bằng thao tác bật các cạnh nhôm ốp ở xung quanh poster.

Vì có hình thức lịch sự, chắc chắn nên Hộp đèn siêu mỏng khung nhôm bật cạnh có thể lắp đặt tại nhiều vị trí, nhiều không gian khác nhau. Có thể dùng là Hộp đèn Quảng cáo trong showroom siêu thị, hộp đèn trong cầu thang máy…. Hay thể hiện tính tiện dụng ở những nơi có nhu cầu thay poster thường xuyên như Hộp đèn poster phim trong rạp chiếu phim,… Hay chỉ đơn giản là những Hộp đèn menu trong nhà hàng…..

Reviews

Write a review

Hộp đèn khung nhôm bật nắp

Hộp đèn khung nhôm bật nắp

Biển hộp đèn (light box) ngày nay không còn xa lạ với chúng ta, khi màn đêm buông xuống là bức tranh đầy màu sắc của các biển hiệu hộp đèn, việc thiết kế các hình ảnh, kiểu dáng hộp đèn, vừa sang trọng vừa hội tụ nhiều yếu tố thu hút khách hàng luôn được khách hàng quan tâm nhất.

Write a review

30 other products in the same category:

Hộp đèn khung nhôm bật nắp <p><strong>&nbsp;Biển hộp đ&egrave;n khung nh&ocirc;m nắp bật</strong> cạnh l&agrave; loại sản phẩm tiểu biểu, cũng l&agrave; sản phầm đầu ti&ecirc;n của c&ocirc;ng nghệ sản xuất hộp đ&egrave;n si&ecirc;u mỏng với sự kết hợp h&agrave;i h&ograve;a giữa t&iacute;nh tiện dụng của c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave; vẻ đẹp truyền thống của những hộp đ&egrave;n quảng c&aacute;o.</p> <p><strong>Hộp đ&egrave;n si&ecirc;u mỏng</strong>&nbsp;khung nh&ocirc;m bật cạnh gi&uacute;p người sử dụng dễ d&agrave;ng thay thế poster bằng thao t&aacute;c bật c&aacute;c cạnh nh&ocirc;m ốp ở xung quanh poster.</p> <p>V&igrave; c&oacute; h&igrave;nh thức lịch sự, chắc chắn n&ecirc;n Hộp đ&egrave;n si&ecirc;u mỏng khung nh&ocirc;m bật cạnh c&oacute; thể lắp đặt tại nhiều vị tr&iacute;, nhiều kh&ocirc;ng gian kh&aacute;c nhau. C&oacute; thể d&ugrave;ng l&agrave; Hộp đ&egrave;n Quảng c&aacute;o trong showroom si&ecirc;u thị, hộp đ&egrave;n trong cầu thang m&aacute;y&hellip;. Hay thể hiện t&iacute;nh tiện dụng ở những nơi c&oacute; nhu cầu thay poster thường xuy&ecirc;n như Hộp đ&egrave;n poster phim trong rạp chiếu phim,&hellip; Hay chỉ đơn giản l&agrave; những Hộp đ&egrave;n menu trong nh&agrave; h&agrave;ng&hellip;..</p>
1,800,000 VNĐ