Kệ Gỗ Trang Trí Hình Chữ L

New

Bộ kệ gỗ chữ L được thiết kế từ gỗ MDF sơn phết màu bắt mắt theo phong cách thiết kế hiện đại.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Chất liệu MDF là một loại bột gỗ ván ép có độ nén cao rất thích hợp dùng làm vật liệu để thiết kế các vật dụng trang trí trong nhà như văn phòng, phòng khách hoặc phòng ngủ…vừa tiện dụng chi phí lại thấp.

Bộ kệ được thiết kế với 2 thanh chữ L bạn có thể gắn tường theo kiểu đối xứng hoặc tùy biến theo sở thích của bạn.

Thông số chi tiết của bộ kệ gỗ chữ L như sau:

Kích thước: Dài 60cm, cao 20cm, sâu 15cm

Chất liêu: Gỗ MDF sơn màu

Màu sắc: Quý khách có thể yêu cầu màu sắc theo ý thích

Reviews

Write a review

Kệ Gỗ Trang Trí Hình Chữ L

Kệ Gỗ Trang Trí Hình Chữ L

Bộ kệ gỗ chữ L được thiết kế từ gỗ MDF sơn phết màu bắt mắt theo phong cách thiết kế hiện đại.

Write a review

30 other products in the same category:

Kệ Gỗ Trang Trí Hình Chữ L <p>Chất liệu MDF l&agrave; một loại bột gỗ v&aacute;n &eacute;p c&oacute; độ n&eacute;n cao rất th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng l&agrave;m vật liệu để thiết kế c&aacute;c vật dụng trang tr&iacute; trong nh&agrave; như văn ph&ograve;ng, ph&ograve;ng kh&aacute;ch hoặc ph&ograve;ng ngủ&hellip;vừa tiện dụng chi ph&iacute; lại thấp.</p> <p>Bộ kệ được thiết kế với 2 thanh chữ L bạn c&oacute; thể gắn tường theo kiểu đối xứng hoặc t&ugrave;y biến theo sở th&iacute;ch của bạn.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Th&ocirc;ng số chi tiết của bộ kệ gỗ chữ L như sau:</strong></span></p> <p>K&iacute;ch thước: D&agrave;i 60cm, cao 20cm, s&acirc;u 15cm</p> <p>Chất li&ecirc;u: Gỗ MDF sơn m&agrave;u</p> <p>M&agrave;u sắc: Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể y&ecirc;u cầu m&agrave;u sắc theo &yacute; th&iacute;ch</p>
0 VNĐ