Kệ Sách Treo Tường Bắt Mắt View larger

Kệ Sách Treo Tường Bắt Mắt

New

Kệ sách gỗ treo tường xinh xắn

Một căn phòng được bày biện nhiều đồ vật sang trọng nhưng thật đơn điệu nếu phần tường không có những khung ảnh hoặc một kệ sách treo tường xinh xắn nhiều màu sắc.

More details

This product is no longer in stock

600,000 VNĐ

More info

Bộ kệ trang trí nội thất bằng gỗ rất được ưa chuộng bởi biến tấu hài hòa, màu sắc và kiểu cách lại càng da dạng từ những khung hình thoi đến ô vuông, khung chữ nhật tùy vào tính thẩm mỹ và góc cạnh của bức tường.

Kệ treo tường thường dùng để trưng các vật phẩm nhỏ xinh xắn như bình hoa, hoặc các vật lưu niệm. Ngoài ra một kệ với nhiều sách treo trên tường còn tiện dụng cho bạn những khi muốn đọc những cuốn sách mình yêu thích và còn thể hiện được sự coi trọng tri thức của gia chủ.

Để cho căn phòng bớt ngột ngạt và nên thơ thì một kệ sách treo tường là một ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá và mang lại cảm giác thoải mái khó tả.

Reviews

Write a review

Kệ Sách Treo Tường Bắt Mắt

Kệ Sách Treo Tường Bắt Mắt

Kệ sách gỗ treo tường xinh xắn

Một căn phòng được bày biện nhiều đồ vật sang trọng nhưng thật đơn điệu nếu phần tường không có những khung ảnh hoặc một kệ sách treo tường xinh xắn nhiều màu sắc.

Write a review

30 other products in the same category:

Kệ Sách Treo Tường Bắt Mắt <h3 style="text-align: justify;">Bộ kệ trang tr&iacute; nội thất bằng gỗ rất được ưa chuộng bởi biến tấu h&agrave;i h&ograve;a, m&agrave;u sắc v&agrave; kiểu c&aacute;ch lại c&agrave;ng da dạng từ những khung h&igrave;nh thoi đến &ocirc; vu&ocirc;ng, khung chữ nhật t&ugrave;y v&agrave;o t&iacute;nh thẩm mỹ v&agrave; g&oacute;c cạnh của bức tường.</h3> <p style="text-align: justify;"><em>Kệ treo tường</em> thường d&ugrave;ng để trưng c&aacute;c vật phẩm nhỏ xinh xắn như b&igrave;nh hoa, hoặc c&aacute;c vật lưu niệm. Ngo&agrave;i ra một kệ với nhiều s&aacute;ch treo tr&ecirc;n tường c&ograve;n tiện dụng cho bạn những khi muốn đọc những cuốn s&aacute;ch m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; c&ograve;n thể hiện được sự coi trọng tri thức của gia chủ.</p> <p style="text-align: justify;">Để cho căn ph&ograve;ng bớt ngột ngạt v&agrave; n&ecirc;n thơ th&igrave; một<strong> kệ s&aacute;ch treo tường</strong> l&agrave; một &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo mang t&iacute;nh đột ph&aacute; v&agrave; mang lại cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i kh&oacute; tả.</p>
600,000 VNĐ