Kệ Trang Trí Gắn Tường Bắt Mắt View larger

Kệ Trang Trí Gắn Tường Bắt Mắt

New

Làm mới không gian của những căn phòng đơn điệu với bộ kệ trang trí gắn tường giúp căn phòng trở nên sinh động và tràn đầy nhựa sống.

More details

This product is no longer in stock

1,200,000 VNĐ

More info

Kệ trang trí gắn tường bắt mắt

Kệ trang trí được làm từ chất liệu gỗ gắn sát vách tường giúp tiết kiệm được không gian của ngôi nhà, ngoài ra còn có thể để các vật trang trí bắt mắt như bình hoa, bình gốm sứ…

Hãy để không gian nhà bạn hay văn phòng làm việc mang phong cách hiện đại, trẻ trung và mới mẻ hơn với những chiếc kệ xinh xắn tựa khung tranh đính trên vách tường với nhiều màu sắc, kiểu cách tùy vào mức độ tinh tế và sức sáng tạo cũng như các tính của gia chủ.

Việt Art – chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế nội ngoại thất luôn mang đến cho bạn những tư vấn tốt nhất, phong cách mới mẻ, hiện đại. Hãy đặt ngay mẫu kệ trang trí gắn tường mà bạn thích nhất và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thiết kế theo cách của bạn.

Reviews

Write a review

Kệ Trang Trí Gắn Tường Bắt Mắt

Kệ Trang Trí Gắn Tường Bắt Mắt

Làm mới không gian của những căn phòng đơn điệu với bộ kệ trang trí gắn tường giúp căn phòng trở nên sinh động và tràn đầy nhựa sống.

Write a review

30 other products in the same category:

Kệ Trang Trí Gắn Tường Bắt Mắt <h2 style="text-align: justify;">Kệ trang tr&iacute; gắn tường bắt mắt</h2> <p style="text-align: justify;"><em>Kệ trang tr&iacute;</em> được l&agrave;m từ chất liệu gỗ gắn s&aacute;t v&aacute;ch tường gi&uacute;p tiết kiệm được kh&ocirc;ng gian của ng&ocirc;i nh&agrave;, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; thể để c&aacute;c vật trang tr&iacute; bắt mắt như b&igrave;nh hoa, b&igrave;nh gốm sứ&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y để kh&ocirc;ng gian nh&agrave; bạn hay văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc mang phong c&aacute;ch hiện đại, trẻ trung v&agrave; mới mẻ hơn với những chiếc kệ xinh xắn tựa khung tranh đ&iacute;nh tr&ecirc;n v&aacute;ch tường với nhiều m&agrave;u sắc, kiểu c&aacute;ch t&ugrave;y v&agrave;o mức độ tinh tế v&agrave; sức s&aacute;ng tạo cũng như c&aacute;c t&iacute;nh của gia chủ.</p> <p style="text-align: justify;">Việt Art &ndash; chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực thiết kế nội ngoại thất lu&ocirc;n mang đến cho bạn những tư vấn tốt nhất, phong c&aacute;ch mới mẻ, hiện đại. H&atilde;y đặt ngay mẫu <strong>kệ trang tr&iacute; gắn tường</strong> m&agrave; bạn th&iacute;ch nhất v&agrave; li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn v&agrave; thiết kế theo c&aacute;ch của bạn.</p>
1,200,000 VNĐ