Kệ Trang Trí Thông Dụng View larger

Kệ Trang Trí Thông Dụng

New

Kệ trang trí thông dụng trong gia đình.

Đổi mới diện mạo phòng khách thật trang trọng và nổi bật với sức sáng tạo vượt bật cùng chiếc kệ trang trí thông dụng. Hãy biến ngôi nhà bạn thành một "điểm đến" khó quên trong lòng bạn bè, khách lạ. Đặc điểm của việc bố trí hợp lý các vật dụng trên một kệ gọn gàng, vừa vặn cho căn phòng thêm sinh động và che được các khuyết điểm của gian nhà.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Phòng khách trong một ngôi nhà bao giờ cũng gặp khó khăn trong việc bố chí các layout, vật dụng sau cho bắt mắt, khéo léo làm nổi bật được những góc tinh tế,  sức sáng tạo của gia chủ.


Kệ trang trí là một trong những vật dụng thông dụng không thể thiếu cho phòng khách hay sảnh tiếp khách ở các công ty, xí nghiệp.
Một chiếc kệ “thông minh” có thể bày biện một cách tinh tế các vật dụng nhằm trang trí cho căn phòng thêm nhiều màu sắc và tạo cảm giác thoải mái cho cả gia chủ lẫn khách.


Với một chiếc kệ trang trí thông thường bạn có thể trưng bày được một số loại bình hoa xinh xắn, những vật dụng có nhiều màu sắc tương phản như bình, ly, tranh ảnh…


Thật nhẹ nhàng và thư thái với một không gian mở vừa ấm cúng, vừa trang nhả lại vừa độc đáo với một chiếc kệ trang trí đủ để che đi những khuyết điểm của căn phòng mà còn ngược lại tăng thêm tính thẩm mỹ cho một không gian thoáng đảng.


Việt Art – chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất văn phòng và ngoại thất đủ sức để gánh vác trọng trách đêm lại niềm vui và sức sống cho căn phòng của bạn.

Reviews

Write a review

Kệ Trang Trí Thông Dụng

Kệ Trang Trí Thông Dụng

Kệ trang trí thông dụng trong gia đình.

Đổi mới diện mạo phòng khách thật trang trọng và nổi bật với sức sáng tạo vượt bật cùng chiếc kệ trang trí thông dụng. Hãy biến ngôi nhà bạn thành một "điểm đến" khó quên trong lòng bạn bè, khách lạ. Đặc điểm của việc bố trí hợp lý các vật dụng trên một kệ gọn gàng, vừa vặn cho căn phòng thêm sinh động và che được các khuyết điểm của gian nhà.

Write a review

30 other products in the same category:

Kệ Trang Trí Thông Dụng <p style="text-align: justify;">Ph&ograve;ng kh&aacute;ch trong một ng&ocirc;i nh&agrave; bao giờ cũng gặp kh&oacute; khăn trong việc bố ch&iacute; c&aacute;c layout, vật dụng sau cho bắt mắt, kh&eacute;o l&eacute;o l&agrave;m nổi bật được những g&oacute;c tinh tế, &nbsp;sức s&aacute;ng tạo của gia chủ.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Kệ trang tr&iacute;</strong> l&agrave; một trong những vật dụng th&ocirc;ng dụng kh&ocirc;ng thể thiếu cho ph&ograve;ng kh&aacute;ch hay sảnh tiếp kh&aacute;ch ở c&aacute;c c&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp. <br />Một chiếc kệ &ldquo;th&ocirc;ng minh&rdquo; c&oacute; thể b&agrave;y biện một c&aacute;ch tinh tế c&aacute;c vật dụng nhằm trang tr&iacute; cho căn ph&ograve;ng th&ecirc;m nhiều m&agrave;u sắc v&agrave; tạo cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i cho cả gia chủ lẫn kh&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Với một chiếc <em>kệ trang tr&iacute; th&ocirc;ng thường</em> bạn c&oacute; thể trưng b&agrave;y được một số loại b&igrave;nh hoa xinh xắn, những vật dụng c&oacute; nhiều m&agrave;u sắc tương phản như b&igrave;nh, ly, tranh ảnh&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"><br />Thật nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; thư th&aacute;i với một kh&ocirc;ng gian mở vừa ấm c&uacute;ng, vừa trang nhả lại vừa độc đ&aacute;o với một chiếc <span style="text-decoration: underline;">kệ trang tr&iacute;</span> đủ để che đi những khuyết điểm của căn ph&ograve;ng m&agrave; c&ograve;n ngược lại tăng th&ecirc;m t&iacute;nh thẩm mỹ cho một kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng đảng.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Việt Art</strong> &ndash; chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực <span style="color: #4b7ef6;"><a href="http://thietkegianhanghoicho.com/dich-vu/thiet-ke-thi-cong-quang-cao-trong-nha/noi-that-van-phong/" target="_blank"><span style="color: #4b7ef6;">thiết kế thi c&ocirc;ng nội thất văn ph&ograve;ng</span></a></span>&nbsp;v&agrave; ngoại thất đủ sức để g&aacute;nh v&aacute;c trọng tr&aacute;ch đ&ecirc;m lại niềm vui v&agrave; sức sống cho căn ph&ograve;ng của bạn.</p>
0 VNĐ