Giá treo 2 mặt View larger

Giá treo 2 mặt

New

Chi tiết: Cây chống hợp kim nhôm có thể điều chính ,Đế sắt dày
Kích thước: 0.8 x 1.8
Trọng lượng: 2,2kg
Bao bì: Túi vải không dệt
Màu : đen

More details

This product is no longer in stock

450,000 VNĐ

More info

Chi tiết: Cây chống hợp kim nhôm có thể điều chính ,Đế sắt dày
Kích thước: 0.8 x 1.8
Trọng lượng: 2,2kg
Bao bì: Túi vải không dệt
Màu : đen

Reviews

Write a review

Giá treo 2 mặt

Giá treo 2 mặt

Chi tiết: Cây chống hợp kim nhôm có thể điều chính ,Đế sắt dày
Kích thước: 0.8 x 1.8
Trọng lượng: 2,2kg
Bao bì: Túi vải không dệt
Màu : đen

Write a review

15 other products in the same category:

Giá treo 2 mặt <p>Chi tiết:&nbsp;C&acirc;y chống hợp kim nh&ocirc;m c&oacute; thể điều ch&iacute;nh ,Đế sắt d&agrave;y<br />K&iacute;ch thước:&nbsp;0.8 x 1.8<br />Trọng lượng: 2,2kg<br />Bao b&igrave;:&nbsp;T&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt<br />M&agrave;u : đen</p>
450,000 VNĐ