Standee để bàn

New

Standee để bàn được thiết kế nhỏ gọn nhẹ và đẹp mắt với nhiều dạng mẫu mã khác nhau từ hình dáng đến chất liệu. Đặc biệt chi phí dành cho Standee mini thấp hơn nhiều so với Standee thông thường.

More details

65,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu nhựa ABS, mica...
Quy cách 30*40, 40*50... tùy nhu cầu sử dụng
Màu sắc màu trắng
Bao bì chuyên dụng màu đen

More info

Standee để bàn

Sự cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích do kích thước lớn 60 * 180 thường được đặt ở nơi có khoảng trống, hay trên nền nhà... nhưng trong các cửa hàng, các cuộc họp, nhà hàng...đôi khi lại là sự cản trợ tầm nhìn, không tận dụng được hết công dụng của nó hay chiếm nhiều không gian....Chính vì lẽ đó mà standee mini được thiết kế ra đời

 Gọi standee để bàn vì hầu như chúng được trưng bày nhiều để quảng cáo  trên bàn làm việc, bàn họp, bàn hội nghị, hội thảo, quầy bán hàng của các cửa tiệm,các công ty di dộng, máy tính...hoặc các showroom. Tuy thiết kế nhỏ gọn nhưng nội dung thông tin đặt trong standee mini này vẫn đầy đủ như một standee thông thường. Đặc biệt chi phí dành cho Standee để bàn không cao mà có thế mang lại hiệu quả cao trong việc quảng cáo truyền thông đến với khách hàng.

Reviews

Write a review

Standee để bàn

Standee để bàn

Standee để bàn được thiết kế nhỏ gọn nhẹ và đẹp mắt với nhiều dạng mẫu mã khác nhau từ hình dáng đến chất liệu. Đặc biệt chi phí dành cho Standee mini thấp hơn nhiều so với Standee thông thường.

Write a review

24 other products in the same category:

Standee để bàn <p><strong>Standee để b&agrave;n</strong></p> <p>Sự cồng kềnh, chiếm nhiều diện t&iacute;ch do k&iacute;ch thước lớn 60 * 180 thường được đặt ở nơi c&oacute; khoảng trống, hay tr&ecirc;n nền nh&agrave;... nhưng trong c&aacute;c cửa h&agrave;ng, c&aacute;c cuộc họp, nh&agrave; h&agrave;ng...đ&ocirc;i khi lại l&agrave;&nbsp;sự cản trợ tầm nh&igrave;n, kh&ocirc;ng tận dụng được hết c&ocirc;ng dụng của n&oacute; hay chiếm nhiều&nbsp;kh&ocirc;ng gian....Ch&iacute;nh v&igrave; lẽ đ&oacute; m&agrave; standee mini được thiết kế ra đời</p> <p>&nbsp;Gọi standee để b&agrave;n v&igrave; hầu như ch&uacute;ng được trưng b&agrave;y&nbsp;nhiều để quảng c&aacute;o &nbsp;tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc, b&agrave;n họp, b&agrave;n hội nghị, hội thảo, quầy b&aacute;n h&agrave;ng của c&aacute;c cửa tiệm,c&aacute;c c&ocirc;ng ty di dộng, m&aacute;y t&iacute;nh...hoặc c&aacute;c showroom. Tuy thiết kế nhỏ gọn nhưng nội dung th&ocirc;ng tin đặt trong standee mini n&agrave;y vẫn đầy đủ như một standee th&ocirc;ng thường. Đặc biệt chi ph&iacute; d&agrave;nh cho <em><strong>Standee để b&agrave;n</strong></em>&nbsp;kh&ocirc;ng cao m&agrave; c&oacute; thế mang lại hiệu quả cao trong việc quảng c&aacute;o truyền th&ocirc;ng đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p> </p>
65,000 VNĐ