Thiết kế và in ấn Brochure

New

Brochure Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Brochure (Pamphlet):  là ấn phẩm quảng cáo dưới dạng một quyển sách mỏng viết những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện của công ty, hình ảnh… mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến khách hàng mục tiêu của họ. Brochure được gọi một cách việt hóa là tờ gấp quảng cáo.

Reviews

Write a review

Thiết kế và in ấn Brochure

Thiết kế và in ấn Brochure

Brochure Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Write a review

7 other products in the same category:

Thiết kế và in ấn Brochure <p><strong>Brochure&nbsp;(Pamphlet):</strong>&nbsp; l&agrave; ấn phẩm quảng c&aacute;o dưới dạng một quyển s&aacute;ch mỏng viết những th&ocirc;ng tin giới thiệu chung về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện của c&ocirc;ng ty, h&igrave;nh ảnh&hellip; m&agrave; doanh nghiệp muốn truyền tải đến kh&aacute;ch h&agrave;ng mục ti&ecirc;u của họ.&nbsp;Brochure được gọi một c&aacute;ch việt h&oacute;a l&agrave;&nbsp;tờ gấp quảng c&aacute;o.</p>
0 VNĐ