Booth-CT03

New

Booth mini , Booth di động , quầy bán hàng di động ..

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Một số thế lợi khi sử dung Booth Di Động
Tiết kiệm được tầm giá đầu tư
Dễ tháo lắp
Dễ tải bằng xe gắn máy
Dễ lưu kho
Dễ đổi thay artwork có giá thành rẻ nhất

HOTLINE: 

Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818
Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

Reviews

Write a review

Booth-CT03

Booth-CT03

Booth mini , Booth di động , quầy bán hàng di động ..

Write a review

3 other products in the same category:

Booth-CT03 <p> </p> <p>Một số thế lợi khi sử dung Booth Di Động<br />Tiết kiệm được tầm gi&aacute; đầu tư<br />Dễ th&aacute;o lắp<br />Dễ tải bằng xe gắn m&aacute;y<span class="text_exposed_show"><br />Dễ lưu kho<br />Dễ đổi thay artwork c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ nhất</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>HOTLINE:&nbsp;</p> <p>Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818<br />Tư vấn về gi&aacute; cả: MS. Như Yến - 0909 981 181</p> </div>
0 VNĐ