Giá mạng nhện View larger

Giá mạng nhện

New

Khung backdrop hay khung giá mạng nhện hay khung popup sân khấu là một trong những thiết bị quảng cáo lưu động với thiết kế thông minh sử dụng nguyên lý lò xo hoặc nam châm rất  thuận tiện cho quá trình lắp ráp và sử dụng. Kiểu dáng hiện đại, sang trọng, kích thước poster lớn rất phù hợp cho các sự kiện, các hội nghị, hội thảo, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các hội chợ triển lãm..v..v…

More details

3,500,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Ống tròn nhôm cao cấp, các khớp nhựa màu đen, thanh chống màu đen.
Quy cách 2,3mx2,3m, 2,3mx3,0m
Màu sắc đen
Bao bì vali kéo màu đen

More info

Cùng với sự phát triển của ngành quảng cáo, Khung backdrop (khung giá mạng nhện, khung popup sân khấu) cũng là sản phẩm được ưu tiên lựa chọn để trưng bày, tiếp thị tại các trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm, các events sự kiện cũng như các chiến dịch quảng bá sản phẩm qui mô và hoành tráng của các công ty, tập đoàn lớn.

Backdrop di động gọn đẹp tiện mang theo, sử dụng kỹ thuật đặc biệt nam châm hút giữ hình ảnh, an toàn đơn giản, ngoài ra còn kèm theo đèn, tấm PVC, dải nam châm đi kèm trong bao đựng chuyên dụng, và còn có 2 loại dáng cho bạn chọn lựa – dáng thẳng và dáng vòng cung khiến sản phẩm của bạn được trưng bày một cách đẹp bắt mắt.

Ngoại hình đẹp hiện đại, tháo lắp dễ dàng, thích hợp dùng cho các hoạt động triển lãm, trưng bày, hội thảo. 

 

* Một bộ backdrop di động bao gồm:

Backdrop 3 ô (cong hoặc thẳng)

- Chất liệu: ống nhôm tròn cao cấp, các khớp nhựa màu đen, thanh chống màu đen.

- Một bộ gồm: 1 backdrop, thanh chống, 5 bảng phim, 1 cuộn băng từ, 2 đèn pha bóng tròn, 1 thùng kéo nhựa.

- Kích thước: 2.3 x 2.3 m.

- Dạng cong: 3 ô giữa kích thước 0.70 x 2.3 m, 2 ô bên hông kích thước 0.62 x 2.3 m.

- Dạng thẳng: 3 ô giữa kích thước 0.75 x 2.3 m, 2 ô bên hông kích thước 0.62 x 2.3 m.

Backdrop 4 ô (cong hoặc thẳng)

- Chất liệu: ống nhôm tròn cao cấp, các khớp nhựa màu đen, thanh chống màu đen.

- Một bộ gồm: 1 backdrop, thanh chống, 6 bảng phim, 1 cuộn băng từ, 2 đèn pha bóng tròn, 1 thùng kéo nhựa.

- Kích thước: 2.3 x 3.0 m.

- Dạng cong: 4 ô giữa kích thước 0.70 x 2.3 m, 2 ô bên hông kích thước 0.62 x 2.3 m.

- Dạng thẳng: 4 ô giữa kích thước 0.75 x 2.3 m, 2 ô bên hông kích thước 0.62 x 2.3 m.

* Tư vấn về in tấm Poster :

-   Chất liệu in : in hình ảnh poster trên chất liệu Decal PP
-   Kích thước Poster : 
1.  Loại (3*3)ô, tạo hình thẳng hoặc vòng cung : Poster gồm 5 tấm : 3 tấm giữa và 2 tấm bên sườn ghép lại với nhau .
2.  Loại (3*4)ô tạo hình thẳng hoặc vòng cung: Poster gồm 6 tấm : 4 tấm giữa và 2 tấm bên sườn ghép lại với nhau .

* Kích thước fle in decan PP:

Kích thước in hình ảnh của loại thẳng: Mỗi tấm 75x230cm, hai cạnh vòng cung 62×230 cm

Kích thước in hình ảnh của loại cong: Mỗi tấm 70×230 cm, hai cạnh vòng cung 62×230 cm

Reviews

Write a review

Giá mạng nhện

Giá mạng nhện

Khung backdrop hay khung giá mạng nhện hay khung popup sân khấu là một trong những thiết bị quảng cáo lưu động với thiết kế thông minh sử dụng nguyên lý lò xo hoặc nam châm rất  thuận tiện cho quá trình lắp ráp và sử dụng. Kiểu dáng hiện đại, sang trọng, kích thước poster lớn rất phù hợp cho các sự kiện, các hội nghị, hội thảo, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các hội chợ triển lãm..v..v…

Write a review

Giá mạng nhện <p>C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh quảng c&aacute;o,&nbsp;<a href="file:///C:/vadmin/%22http:/khunggiachux.com/products/Khung-backdrop-46-0-pro1.html/%22"><strong>Khung backdrop</strong></a>&nbsp;(khung gi&aacute; mạng nhện, khung popup s&acirc;n khấu) cũng l&agrave; sản phẩm được ưu ti&ecirc;n lựa chọn để trưng b&agrave;y, tiếp thị tại c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển l&atilde;m, c&aacute;c events sự kiện cũng như c&aacute;c chiến dịch quảng b&aacute; sản phẩm qui m&ocirc; v&agrave; ho&agrave;nh tr&aacute;ng của c&aacute;c c&ocirc;ng ty, tập đo&agrave;n lớn.</p> <p>Backdrop di động gọn đẹp tiện mang theo, sử dụng kỹ thuật đặc biệt nam ch&acirc;m h&uacute;t giữ h&igrave;nh ảnh, an to&agrave;n đơn giản, ngo&agrave;i ra c&ograve;n k&egrave;m theo đ&egrave;n, tấm PVC, dải nam ch&acirc;m đi k&egrave;m trong bao đựng chuy&ecirc;n dụng, v&agrave; c&ograve;n c&oacute; 2 loại d&aacute;ng cho bạn chọn lựa &ndash; d&aacute;ng thẳng v&agrave; d&aacute;ng v&ograve;ng cung khiến sản phẩm của bạn được trưng b&agrave;y một c&aacute;ch đẹp bắt mắt.</p> <p>Ngoại h&igrave;nh đẹp hiện đại, th&aacute;o lắp dễ d&agrave;ng, th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng cho c&aacute;c hoạt động triển l&atilde;m, trưng b&agrave;y, hội thảo.&nbsp;</p> <p><span lang="EN-US">&nbsp;</span></p> <h4><strong>* Một bộ backdrop di động bao gồm: </strong></h4> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Backdrop 3 &ocirc;&nbsp;(cong hoặc thẳng)</p> </td> <td> <p>- Chất liệu: ống nh&ocirc;m tr&ograve;n cao cấp, c&aacute;c khớp nhựa m&agrave;u đen, thanh chống m&agrave;u đen.</p> <p>- Một bộ gồm: 1 backdrop, thanh chống, 5 bảng phim, 1 cuộn băng từ, 2 đ&egrave;n pha b&oacute;ng tr&ograve;n, 1 th&ugrave;ng k&eacute;o nhựa.</p> <p>- K&iacute;ch thước: 2.3 x 2.3 m.</p> <p>-&nbsp;Dạng cong: 3 &ocirc; giữa k&iacute;ch thước 0.70 x 2.3 m, 2 &ocirc; b&ecirc;n h&ocirc;ng k&iacute;ch thước 0.62 x 2.3 m.</p> <p>-&nbsp;Dạng thẳng: 3 &ocirc; giữa k&iacute;ch thước 0.75 x 2.3 m, 2 &ocirc; b&ecirc;n h&ocirc;ng k&iacute;ch thước 0.62 x 2.3 m.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Backdrop 4 &ocirc;&nbsp;(cong hoặc thẳng)</p> </td> <td> <p>- Chất liệu: ống nh&ocirc;m tr&ograve;n cao cấp, c&aacute;c khớp nhựa m&agrave;u đen, thanh chống m&agrave;u đen.</p> <p>- Một bộ gồm: 1 backdrop, thanh chống, 6 bảng phim, 1 cuộn băng từ, 2 đ&egrave;n pha b&oacute;ng tr&ograve;n, 1 th&ugrave;ng k&eacute;o nhựa.</p> <p>- K&iacute;ch thước: 2.3 x 3.0 m.</p> <p>-&nbsp;Dạng cong: 4 &ocirc; giữa k&iacute;ch thước 0.70 x 2.3 m, 2 &ocirc; b&ecirc;n h&ocirc;ng k&iacute;ch thước 0.62 x 2.3 m.</p> <p>-&nbsp;Dạng thẳng: 4 &ocirc; giữa k&iacute;ch thước 0.75 x 2.3 m, 2 &ocirc; b&ecirc;n h&ocirc;ng k&iacute;ch thước 0.62 x 2.3 m.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h4><strong>* Tư vấn về in tấm Poster :</strong></h4> <p>-&nbsp;&nbsp; Chất liệu in : in h&igrave;nh ảnh poster tr&ecirc;n chất liệu Decal PP<br /> -&nbsp;&nbsp; K&iacute;ch thước Poster :&nbsp;<br /> 1. &nbsp;Loại (3*3)&ocirc;, tạo h&igrave;nh thẳng hoặc v&ograve;ng cung : Poster gồm 5 tấm : 3 tấm giữa v&agrave; 2 tấm b&ecirc;n sườn gh&eacute;p lại với nhau .<br /> 2. &nbsp;Loại (3*4)&ocirc; tạo h&igrave;nh thẳng hoặc v&ograve;ng cung: Poster gồm 6 tấm : 4 tấm giữa v&agrave; 2 tấm b&ecirc;n sườn gh&eacute;p lại với nhau .</p> <h4><strong>* K&iacute;ch thước fle in decan PP:</strong></h4> <p>K&iacute;ch thước in h&igrave;nh ảnh của loại thẳng: Mỗi tấm 75x230cm, hai cạnh v&ograve;ng cung 62&times;230 cm</p> <p>K&iacute;ch thước in h&igrave;nh ảnh của loại cong: Mỗi tấm 70&times;230 cm, hai cạnh v&ograve;ng cung 62&times;230 cm</p>
3,500,000 VNĐ